Hotus-hoitosuositus: Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen

Raskaudenaikainen ja synnytyksen jälkeinen liikunta ja liiallinen paikallaanolo koskettavat kymmeniä tuhansia henkilöitä vuosittain. Liikunnalla on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia sekä raskaana olevalle että syntyvälle lapselle; se on tärkeä osa raskaana olevan ja synnyttäneen hyvinvointia. Harva raskaana oleva tai synnyttänyt kuitenkaan liikkuu riittävästi.  Raskaana olevat toivoisivat saavansa terveydenhuollon ammattihenkilöiltä konkreettista ohjausta ja neuvontaa liikunnan aloittamiseen tai ylläpitämiseen.  

Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen -hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää raskaana olevien ja synnyttäneiden terveydenhuollossa saamaa liikuntaan liittyvää ohjausta ja vähentää sen perusteetonta vaihtelua. Lisäksi hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten tietoa raskaudenaikaisen ja synnytyksen jälkeisen liikunnan hyödyistä sekä vahvistaa heidän liikuntaan liittyvän ohjauksen osaamistaan.  

Hoitosuosituksessa tarkastellaan liikunnan hyötyjä ja turvallisuutta, liikuntaa edistäviä ja estäviä tekijöitä sekä liikunnan yhteyttä raskaana olevan tai synnyttäneen kehonkuvaan, elämänlaatuun, lantionpohjan toimintaan ja suorien vatsalihasten erkaumaan. Suosituslauseet koskevat normaalisti etenevää raskautta, jossa liikunnalle ei ole lääketieteellisiä vasta-aiheita. 

Hoitosuositus on laadittu kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön, jotka työssään kohtaavat raskaana olevia ja synnyttäneitä. Myös raskaana olevat, synnyttäneet ja heidän perheensä voivat hyödyntää suositusta luotettavana tiedonlähteenä.  

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus

Hakustrategia

Näytönastekatsaukset (liitteet 1–7)

Liikunnan hyödyt ja turvallisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen (NAK 1)

Liikuntaa edistävät ja estävät tekijät raskauden aikana (NAK 2)

Liikunta, kehonkuva ja elämänlaatu (NAK 3)

Liikunta, lantionpohjan lihasten ohjatut harjoitteet sekä lantionpohjan toiminta (NAK 4)

Liikunta ja suorien vatsalihasten erkauma (NAK 5)

Kuormittavan liikunnan, kuten juoksun aloittaminen synnytyksen jälkeen (NAK 6)

Liikuntaa edistävät ja estävät tekijät synnytyksen jälkeen (NAK 7)

Liikunnan absoluuttiset ja suhteelliset vasta-aiheet (liite 8)

Lantionpohjavaivojen kartoitus PFDI-20 (liite 9)

AGREE II arviointien pisteytykset (liite 10)

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja LOTTA HAMARI

Jäsenet

 • KIRSI GRYM
 • HELI HARSUNEN
 • HANNAKAISA NIELA-VILÉN
 • IINA RYHTÄ
 • JOHANNA SAARIKKO
 • MAIJA SINISALO

Asiantuntijat

 • MINNA AITTASALO
 • KATJA BORODULIN
 • HANNA HÄKKINEN
 • SAILA KOIVUSALO
 • TIINA NIKKANEN

Kokemusasiantuntija

HEIDI RUOKONEN