Hotus säätiönä

Hoitotyön tutkimussäätiöllä (Hotus) on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä sekä tutkimusnäytön välittäjänä. Tuotamme ja levitämme tutkimusnäyttöä ja tuemme näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lue lisää alla olevista valikoista:

Säätiön tarkoitus ja perustehtävä

Hoitotyön tutkimussäätiöllä (Hotus) on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä sekä tutkimusnäytön välittäjänä. Tuotamme ja levitämme tutkimusnäyttöä ja tuemme näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Säätiön tehtävä on toiminnallinen, joten kyseessä ei ole apurahoja jakava säätiö.

Hotuksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat terveys, oikeudenmukaisuus, totuus, luottamus ja asiantuntijuus.

Hotus edistää erityisesti hoitotieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset.

Hotuksen perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi.

Toiminnassa huomioidaan terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Siinä painottuvat tutkimustiedon tuottaminen ja tiivistäminen sekä tutkimustiedon käyttöönottoa tukevien rakenteiden ja prosessien kehittäminen. Lisäksi Hotus tukee näytön käyttöönottoa ja näyttöön perustuvan toiminnan arviointia. Tutkimustiedon käyttöönotto nähdään ensisijaisesti palvelu- ja koulutusjärjestelmien tehtävänä.

Perustehtävän toteuttamiseksi säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten terveystieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

Hoitotyön tutkimussäätiö toimii useissa kansallisissa yhteistyöverkostoissa. Yhteistyön tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa hanketoiminnan, koulutuksen ja hoitosuositusten laadinnan avulla.

Hotuksen hallitus 2022-2025

Hallituksen puheenjohtaja: Heikkilä Asta, TtT (arviointiylihoitaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri)

Hallituksen varapuheenjohtaja: Hahtela Nina, TtT (puheenjohtaja, Suomen sairaanhoitajat ry)

Hallituksen jäsenet:

  • Koivisto Taru, johtaja (Sosiaali- ja terveysministeriö)
  • Kääriäinen Maria, professori, tutkimusyksikön johtaja (Oulun yliopisto sekä sivuvirkainen ylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)
  • Laitinen-Pesola Jaana,  hankejohtaja, SaiLab – MedTech Finland ry, THM, sairaanhoitaja
  • Stolt Minna, professori (Itä-Suomen yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori (Turun yliopisto)
  • Renholm Marja, TtT, hallintoylihoitaja (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri)

Hallituksen sihteeri: Lagus Elina (Hoitotyön tutkimussäätiö sr)

Kansainvälinen yhteistyö

Hoitotyön tutkimussäätiö sr (Hotus) toimii kahden kansainvälisen yhteistyökeskuksen isäntäorganisaationa.

Säätiö jatkaa Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen aloittamaa yhteistyötä WHO:n kanssa ylläpitämällä sen yhteistyökeskusta: WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (eng. WHO Collaborating Centre for Nursing).

Säätiö aloitti yhteistyön australialaisen näyttöön perustuvan keskeisen toimijan Joanna Briggs Instituutin (nykyään JBI) kanssa vuonna 2010. Säätiön yhteydessä toimii Suomen JBI yhteistyökeskus: Finnish Centre for Evidence-based Health Care: JBI Centre of Excellence

Hoitotyön tutkimussäätiön ja JBI-keskuksen Neuvottelukunta

Neuvottelukuntaan on kutsuttu keskeisimpien sidosryhmien edustajia.

Neuvottelukunnan pääasiallisia tehtäviä ovat:

Ajankohtaisista hoitosuositus- ja katsausaiheista tiedottaminen ja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen

  • Neuvottelukunnan kokoonpano: 2019 – 2022
  • Neuvottelukunnan puheenjohtaja: Pirjo Lukkarila, hallintoylihoitaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.
  • Neuvottelukunnan sihteeri: Elina Lagus, johdon sihteeri Hotuksesta.

Säätiön toimintaan liittyvät asiakirjat:

Voimassa olevat säännöt 2020 (PDF)

Toimintakertomus 2021 (PDF)

Strategia 2022 – 2025 (PDF)