Vad gör Hotus?

Hotus – syfte och uppgift

Hotus (Hoitotyön tutkimussäätiö sr), som är en forskningsstiftelse för vårdarbete. Hotus har den nationellt unika uppgiften att främja verksamhet som grundar sig på forskningsbelägg för att effektivera vårdmetoder och förbättra befolkningens hälsa. Hotus samlar in, värderar och sammanfattar forskningsbelägg i vårdrekommendationer, översikter och sammandrag av forskningsbelägg. I samarbete med olika aktörer inom social- och hälsovården utvecklar Hotus dessutom stödkonstruktioner för användning och etablering av forskningsbelägg.

De värden som styr Hotus verksamhet är hälsa, rättvisa, sanning, förtroende och sakkunskap. I sin verksamhet beaktar Hotus de aktuella nationella och internationella linjerna inom social- och hälsovård. Detta förutsätter aktivt samarbete både med de nationella service- och utbildningsorganisationerna inom social- och hälsovården och med nationella och internationella organisationer som bedriver hälsovetenskaplig forskning.