Vad gör Hotus?

Stiftelsen för vårdforskning (Hotus) – syfte och uppgift

Stiftelsen för vårdforskning Hotus (på finska Hoitotyön tutkimussäätiö sr), är en forskningsstiftelse för vårdarbete. Hotus har den nationellt unika uppgiften att främja evidensbaserat vårdarbete, som i sin tur ökar användningen av effektiva vårdmetoder och främjar befolkningens hälsa. Hotus samlar in, utvärderar och sammanfattar forskningsbelägg som publiceras i form av vårdrekommendationer, litteraturöversikter och sammandrag. I samarbete med olika aktörer inom social- och hälsovården utvecklar Hotus dessutom stödstrukturer för användning och etablering av forskningsbelägg.

De värderingar som styr Hotus verksamhet är; hälsa, rättvisa, sanning, förtroende och sakkunskap. I sin verksamhet beaktar Hotus de aktuella nationella och internationella riktlinjerna inom social- och hälsovården. Detta förutsätter ett aktivt samarbete både med de nationella service- och utbildningsorganisationerna inom social- och hälsovården samt de nationella och internationella organisationer som bedriver hälsovetenskaplig forskning.