Hotus-vårdrekommendation®: Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling

Publicerad på finska 2020

Syftet med den här vårdrekommendationen er att erbjuda evidens som grundar sig på kritiskt utvärderande studier om handledningen för insulinbehandling för vuxna (genom injektioner) och avsedd at komplettera anvisningarna for insulinbehandling I tidigare publicerade vårdrekommendationer.

Behandling med insulinpump tas inte upp i denna rekommendation. Insulinbehandling upplevs som en komplicerad och utmanande behandlingsform, vilket påverkar ett optimalt genomförande av insulinbehandlingen. Med hjälp av denna rekommendation kan man förenhetliga handledningen för insulinbehandling, varvid insulinbehandlingen genomförs på ett optimalt, jämlikt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med patientens bästa.