Hyvää Euroopan syöpäviikkoa 25.-31.5.2020!

Syöpäviikon teemana on tänä vuonna liikunta. Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain 200-250 lasta ja nuorta (0-19-vuotiasta). Syövästä ja sen hoidosta voi aiheutua lapselle useita sivu- ja myöhäisvaikutuksia. Yleisiä myöhäisvaikutuksia ovat mm. heikentynyt motoriikka ja hengitys- ja verenkiertoelimistö kunto, terveyteen liittyvä elämänlaatu sekä ylipaino. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa positiivisesti liikunnan avulla. *Liikunta on turvallista, kun se toteutetaan syöpää sairastaville lapsille ja nuorille soveltaen ja liikunnan vasta-aiheet huomioiden. Liikunnan vasta-aiheita ovat mm. kuume, kipu, huono yleistila tai hoitotasapainon muutokset, kontakteja vältettävä. Erilaiset liikuntainterventiot soveltuvat ja ovat hyödyllisiä mm. seuraaviin:

  • hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto
  • Lihasvoima
  • Liikkuvuus
  • Mieliala
  • Itsetunto
  • Ihmissuhteet
  • Saamattomuus
  • Uupumus

*Tarkempia ohjeita liikuntaan syöpähoitojen aikana antaa fysioterapeutti, mutta myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kannustaa syöpää sairastavia lapsia liikkumaan hoitojen aikana lapsen oireiden ja voinnin näin salliessa. Oireperustainen lähestymistapa on hyvä ohjenuora. Seuraa lapsen vointia, kannusta, älä patista, liikkukaa yhdessä. Ennen kaikkea liikunta voi tuottaa hyvää mieltä ja iloa vaikeassakin elämäntilanteessa. Lue koko Näyttövinkki: hotus.fi/nayttovinkit Lisätietoa syöpää sairastavan lapsen liikunnasta Sylva ry:n nettisivuilta sylva.fi -> lapsiperheet -> lapsuusiän syöpä ja liikunta

#Näyttövinkki #näyttökäyttöön #hoitotyö #fysioterapia #liikunta #syöpä #lapset @syöpäjärjestöt @sylva