Internationellt samarbete – Hotus fungerar som värdorganisation för två internationella samarbetscenter

Hotus fortsätter det samarbete med WHO som föregångaren Sairaanhoidon tutkimuslaitos (forskningsanstalten för sjukvård) inledde år 1978 genom att upprätthålla samarbetscentret

WHO Collaborating Centre for Nursing

WHO-CC sidor på finska

WHO regional office for Europe sidor på engelska

 

 

 

Hotus inledde ett samarbete med australiska Joanna Briggs Institute (JBI) år 2010. Då grundades i samband med Hotus Finlands JBI samarbetscenter:

The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A JBI Centre of Excellence

 

År 2020 firade JBICC 10 år i Finland

JBI-CC sidor på finska

Joanna Briggs Institute