IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019 – 15.2.2019, teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamisen tukipilarit (26.11.2018 – 11:02)

IV Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium 14.2.2019 – 15.2.2019, teemana on: Näyttöön perustuvan toiminnan vakiinnuttamisen tukipilarit

Lue lisää tapahtumasta tästä linkistä

Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen tutkimusnäyttöön perustuen on edellytys turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Tavoitteena on, että potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Terveydenhuollon käytäntöjen kehittämisen tulee perustua näyttöön perustuviin yhtenäisiin käytäntöihin. Hoitotyön tutkimussäätiö ja HUS yhdessä Fioca Oy:n kanssa julkistavat kilpailun näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen kehittämiseksi ja näiden käytäntöjen levittämiseksi kansallisesti.

Näytöllä hyviin tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen parantamiseksi. Kilpailun keskeisenä elementtinä on näyttöön perustuvan toiminnan edistämisen ja kehittämistyön yhdistäminen. Kilpailu alkoi 31.3.2017 ja hakemukset tuli jättää 24.8.2018. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! 

Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään IV Terveysalan kansallisessa näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa 14.2.- 15.2.2019 Helsingin Kalastajatorpalla.

  1.  palkinto 4 000 €
    2.    palkinto 1 000 €
    3.    palkinto 1 000 €

Fioca Oy tukee kilpailua rahallisesti.

Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen. Arviointiprosessi on edelleen käynnissä.

Arviointiraadin puheenjohtajana toimii Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja, TtT, Arja Holopainen. Arviointiraadin jäsenet:

  • Professori Kaija Saranto, Itä-Suomen yliopisto
  • Yliopistonlehtori, FT, Virpi Jylhä, Itä-Suomen yliopisto
  • Käypä Hoito -päätoimittaja, LT, dosentti Jorma Komulainen, Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Lisätietoja kilpailusta antaa Arja Holopainen