Järjestelmällisten katsausten laadinnan koulutus

Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) 3+2 opintopistettä

Kouluttajat:

Yliopettaja Annukka Tuomikoski, TtT, OAMK*

Yliopistonlehtori Virpi Jylhä, FT, Itä-Suomen yliopisto*

Yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen, TtT, Itä-Suomen yliopisto*

Professori Maria Kääriäinen, Oulun Yliopisto*

*Suomen JBI-yhteistyökeskus

CSR-koulutus on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus. Koulutus antaa valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen Joanna Briggs Instituutin (JBI) hyväksymien käytäntöjen mukaisesti, jotka ovat linjassa muiden kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien ohjeistusten kanssa.

Koulutus järjestetään seuraavan kerran virtuaalisesti 2021: 10.5.2021, 25.-26-5-2021 ja 9.-10.6.2021 – koulutus on täynnä!

Lisätietoja koulutuksesta antaa Kristiina Heikkilä