Järjestelmällisten katsausten laadinnan koulutus

Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) 4+1 opintopistettä

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Kouluttajat:       Tutkija Annukka Tuomikoski, TtM, Hoitotyön tutkimussäätiö*

Yliopistonlehtori Virpi Jylhä, FT, Itä-Suomen yliopisto*

Yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen, TtT, Itä-Suomen yliopisto*

Professori Maria Kääriäinen, Oulun Yliopisto*

*Suomen JBI-yhteistyökeskus

CSR-koulutus on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus. Koulutus antaa valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen Joanna Briggs Instituutin (JBI) hyväksymien käytäntöjen mukaisesti, jotka ovat linjassa muiden kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien ohjeistusten kanssa.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällön osalta antaa Annukka Tuomikoski