Järjestelmällisten katsausten laatimisen koulutus Kuopion kampuksella (05.11.2018 – 13:22)

Järjestelmällisten katsausten laatimisen koulutus Kuopion kampuksella

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos järjestää yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiön ja Oulun yliopiston kanssa järjestelmällisten katsausten laadintaa käsittelevän CSR-koulutuksen (Comprehensive Systematic Review).  

Koulutus on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus, joissa perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin noudattaen Joanna Briggs Instituutin hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

Koulutus pidetään kahdessa osassa: I) 25.-27.3.2019 (moduulit 1 ja 2) ja II) 16.-17.5.2019 (moduuli 3) Kuopin kampuksella.

Linkki ohjelmaan

Ilmoittautuminen CSR-koulutukseen on avattu. Koulutus on Itä-Suomen yliopiston (UEF) WELMA-tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille ja kaikille hoitotieteen jatko-opiskelijoille ilmainen (paikkoja rajoitetusti, etusijalla WELMA-tohtoriohjelman opiskelijat ja hoitotieteen opiskelijat). Ulkopuolisille koulutuksen hinta on 1300 euroa (alv 0%).

Ilmoittautuminen koulutukseen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d4aa9b8c-a445-4bba-998a-ed17a9d2555e?displayId=Fin1630874

Koulutukseen osallistumisen peruminen tulee tehdä 4.3.19 mennessä. Myöhemmin perutuista, joudumme veloittamaan 150 AUS dollarin rekisteröitymismaksun.

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen on Suomen JBI-keskuksen yhteistoimintajäsen, jonka tehtäviin kuuluu järjestelmällisten katsausten laatiminen ja näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen. Suomen JBI-keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön tutkimussäätiö. CSR-koulutuksen käyneet voivat toimia Suomen JBI-keskuksen: The Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A Joanna Briggs Institute Centre of Excellence järjestelmällisten katsausten laatijoina.

Suomen JBI-keskus: https://www.hotus.fi/jbi-keskus 

Joanna Briggs Instituutti: http://joannabriggs.org/