JBI CCJBI

 • Australialainen voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio
 • Erikoistunut näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämiseen
 • Näyttöön perustuvan toimintaan tarvittavien resurssien tuottamiseen terveydenhuollon henkilöstölle
  • järjestelmälliset katsaukset
  • järjestelmällisten katsausten laadintaan koulutukset
  • näytön implementoinnin tukirakenteet

Suomen JBI yhteistyökeskus

 • JBI:n hallinnollisesti itsenäinen yhteistyökeskus
 • Suomen JBI yhteistyökeskuksesta lyhyesti. Keskuksen tehtävänä on näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen sekä järjestelmällisten katsausten tuottaminen. Järjestelmällisissä katsauksissa kootaan ja tiivistetään tulokset luotettaviksi arvioiduista tutkimuksista. Katsauksia voi hyödyntää päätöksenteossa.
 • Isäntäorganisaationa Hoitotyön tutkimussäätiö

JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolet

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköt (Mikkeli ja Savonlinna)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

JBI-keskuksen kansalliset yhteistyökumppanit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

 

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmällisten katsausten tarkoituksena on tiivistää alkuperäistutkimusten näyttö kliinisen ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi. Perinteisen vaikuttavuustiedon rinnalle tarvitaan myös laadullisista tutkimuksista tiivistettyä tietoa menetelmän käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä.

Suomen JBI-keskuksen tehtävänä on laatia järjestelmällisiä katsauksia julkaistavaksi JBI:n kirjastossa (JBI Library of Systematic Reviews). JBI hyväksyy katsauksen julkaistavaksi, kun se on laadittu JBI:n kriteereiden mukaisesti ja laatijat ovat suorittaneet JBI:n järjestelmällisten katsausten koulutuksen (CSR -koulutus). Suomessa on pidetty neljä koulutusta ja CSR-koulutuksen käyneitä katsausten laatijoita on nyt kaikkiaan Suomessa 63.

Järjestelmälliset katsaukset ja hyväksytyt protokollat löytyvät JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports -lehdestä.

JBI:n järjestelmällisten katsausten käsikirjasta löytyy tietoa erityyppisistä katsauksista ja mm. ohjeita protokollan laadintaan.

 

 

 

JBI COnNECT+

JBI COnNECT+

Joanna Briggs instituutin (JBI) COnNECT+ ohjelmisto on tarkoitettu näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistämiseen. Se sisältää hoidon eri aihealueet kattavan tietokannan lisäksi sovelluksia näytön käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Tietokannasta löytyvät JBI:n julkaisemat järjestelmälliset katsaukset, JBI-suositukset (Best Practice Information Sheets), näytön tiivistelmät (Evidence Summaries), näyttöön perustuvien käytäntöjen kuvaukset ja potilasohjeet.

JBI EBP OVIDissa: ohjelmiston esittely ja ohjeet

JBI:n ohjelmisto tietokantoineen on saatavilla OvidSP:n kautta. Tarkista organisaatiostasi mitä kautta sinun pitää kirjautua saadaksesi tietokannat ja ohjelmiston käyttöösi. HUOM! Mikäli sinulla on pääsy tietokantaan, sinulla on myös käytössä ohjelmiston kaikki osat. Ne vaativat henkilökohtaisen tunnuksen luomisen.

Ohjelmiston kaikkien osien hyödyntäminen vaatii lisenssin. Se on käytettävissä kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa sekä useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Ohjelmisto on myös saatavilla FinELibin kautta, jonka kautta esimerkiksi monilla ammattikorkeakouluilla on oikeus käyttää ohjelmistoa.

 

Lisätietoa JBI-tietokannasta ja työkaluista Ovidissa

JBI SUMARI

SUMARI-työkalu (The System for the Unified Management, Assessment and Review of Information) on suunniteltu helpottamaan järjestelmällisen katsauksen laatimisen koko prosessia.

Sumari-työkalu ohjaa järjestelmällisten katsauksen protokollan laatimisessa, katsaukseen mukaan otettavien tutkimusten kriittisestä laadun arvioinnissa, tulosten uuttamisessa ja synteesissä (metasynteesi ja meta-aggregaatio) sekä järjestelmällisen katsauksen raportin kirjoittamisessa.

Käyttöohjeita ja videoita SUMARI-ohjelmista löytyy täältä: https://wiki.joannabriggs.org/display/SKB

SUMARI:n käyttöohjeita suomenkielellä

Ehdota katsausaihetta

Lue lisää liittyen:

JBI Suomen yhteistyökeskuksen toimihenkilöt ja tehtävät

Suomen JBI yhteistyökeskuksen 10-vuotis juhlaseminaari webinaari
JBI Centre of Excellence celebrates 10th anniversary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue lisää Suomen JBI yhteistyökeskuksen (Finnish Centre for Evidence-based Health Care: JBI Centre of Excellence) 10 v- juhlawebinaarista 22.10.2020 tästä ohjelmalinkistä

Juhlaseminaarin esitykset, joille olemme saaneet julkaisuluvan:

Kuva on otettu marraskuussa 2019 Australiassa ”The CoD Meeting, G-I-N & JBI Conference 2019”