JBI CCJoanna Briggs Institution

 • Australialainen voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio
 • Erikoistunut näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen
 • Näyttöön perustuvan toimintaan tarvittavien resurssien tuottamiseen terveydenhuollon henkilöstölle
  • järjestelmälliset katsaukset
  • näyttöön perustuvat hoitosuositukset

Suomen JBI yhteistyökeskus

 • JBI:n hallinnollisesti itsenäinen yhteistyökeskus
 • Edistää näyttöön perustuvaa toimintaa
  • Koulutusten järjestäminen
  • Järjestelmällisten kirjallisuuskatsausten tuottaminen
  • Hyvistä käytänteistä tiedottaminen
  • Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi ja arviointi sekä tutkimus
 • Isäntäorganisaationa Hoitotyön tutkimussäätiö

JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolet

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun terveysalan yksiköt (Mikkeli ja Savonlinna)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

JBI-keskuksen kansalliset yhteistyökumppanit

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

Lue lisää Suomen JBI yhteistyökeskuksesta

JBI:n tutkimusten arviointikriteerit

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmällisten katsausten tarkoituksena on tiivistää alkuperäistutkimusten näyttö kliinisen ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi. Perinteisen vaikuttavuustiedon rinnalle tarvitaan myös laadullisista tutkimuksista tiivistettyä tietoa menetelmän käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä.

Suomen JBI-keskuksen tehtävänä on laatia järjestelmällisiä katsauksia julkaistavaksi JBI:n kirjastossa (JBI Library of Systematic Reviews). JBI hyväksyy katsauksen julkaistavaksi, kun se on laadittu JBI:n kriteereiden mukaisesti ja laatijat ovat suorittaneet JBI:n järjestelmällisten katsausten koulutuksen (CSR -koulutus). Suomessa on pidetty neljä koulutusta ja CSR-koulutuksen käyneitä katsausten laatijoita on nyt kaikkiaan Suomessa 51.

Järjestelmälliset katsaukset ja hyväksytyt protokollat löytyvät JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports -lehdestä.

JBI COnNECT+

JBI COnNECT+

Joanna Briggs instituutin (JBI) COnNECT+ ohjelmisto on tarkoitettu näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistämiseen. Se sisältää hoidon eri aihealueet kattavan tietokannan lisäksi sovelluksia näytön käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Tietokannasta löytyvät JBI:n julkaisemat järjestelmälliset katsaukset, JBI-suositukset (Best Practice Information Sheets), näytön tiivistelmät (Evidence Summaries), näyttöön perustuvien käytäntöjen kuvaukset ja potilasohjeet.

JBI EBP OVIDissa: ohjelmiston esittely ja ohjeet

JBI:n ohjelmisto tietokantoineen on saatavilla OvidSP:n kautta. Tarkista organisaatiostasi mitä kautta sinun pitää kirjautua saadaksesi tietokannat ja ohjelmiston käyttöösi. HUOM! Mikäli sinulla on pääsy tietokantaan, sinulla on myös käytössä ohjelmiston kaikki osat. Ne vaativat henkilökohtaisen tunnuksen luomisen.

Ohjelmiston kaikkien osien hyödyntäminen vaatii lisenssin. Se on käytettävissä kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa sekä useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Ohjelmisto on myös saatavilla FinELibin kautta, jonka kautta esimerkiksi monilla ammattikorkeakouluilla on oikeus käyttää ohjelmistoa.

Ehdota katsausaihetta