Suomen JBI yhteistyökeskus

JBI

 • Australialainen voittoa tavoittelematon tutkimus- ja kehittämisorganisaatio
 • Erikoistunut näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämiseen
 • Näyttöön perustuvan toimintaan tarvittavien resurssien tuottamiseen terveydenhuollon henkilöstölle
  • järjestelmälliset katsaukset
  • järjestelmällisten katsausten laadintaan koulutukset
  • näytön implementoinnin tukirakenteet

Suomen JBI yhteistyökeskus

 • JBI:n hallinnollisesti itsenäinen yhteistyökeskus
 • Suomen JBI yhteistyökeskuksen tehtävänä on näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen sekä järjestelmällisten katsausten tuottaminen. Järjestelmällisissä katsauksissa kootaan ja tiivistetään tulokset luotettaviksi arvioiduista tutkimuksista. Katsauksia voi hyödyntää päätöksenteossa.
 • Isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön tutkimussäätiö

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmälliset katsaukset

Järjestelmällisten katsausten tarkoituksena on tiivistää alkuperäistutkimusten näyttö kliinisen ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi. Perinteisen vaikuttavuustiedon rinnalle tarvitaan myös laadullisista tutkimuksista tiivistettyä tietoa menetelmän käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä.

Suomen JBI-keskuksen tehtävänä on laatia järjestelmällisiä katsauksia julkaistavaksi JBI:n kirjastossa (JBI Library of Systematic Reviews). JBI hyväksyy katsauksen julkaistavaksi, kun se on laadittu JBI:n kriteereiden mukaisesti ja laatijat ovat suorittaneet JBI:n järjestelmällisten katsausten koulutuksen (CSR -koulutus). Suomessa on CSR-koulutuksen käyneitä katsausten laatijoita nyt kaikkiaan 164.

JBI:n järjestelmälliset katsaukset ja hyväksytyt protokollat löytyvät JBI Evidence Synthesis -lehdestä.

JBI:n järjestelmällisten katsausten käsikirjasta löytyy tietoa erityyppisistä katsauksista ja mm. ohjeita protokollan laadintaan.

Lue lisää järjestelmällisistä katsauksista sivuiltamme

Järjestelmällisten katsausten laadinnan koulutus

Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) 3+2 opintopistettä

Kouluttajat:

Asiantuntijaylihoitaja Annukka Tuomikoski, TtT, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue*

Tutkimuspäällikkö Virpi Jylhä, FT, Pohjois-Savon hyvinvointialue*

Professori Maria Kääriäinen, TtT, Oulun Yliopisto*

Tutkija Kristiina Heikkilä, TtM, Hotus*

 

*Suomen JBI-yhteistyökeskus

CSR-koulutus on viisipäiväinen kolmeen moduuliin jakautuva kokonaisuus. Koulutus antaa valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen JBI:n hyväksymien käytäntöjen mukaisesti, jotka ovat linjassa muiden kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien ohjeistusten kanssa.

Koulutus järjestetään seuraavan kerran: 13.5.2024, 21.-22.5.2024 ja 5.-6.6.2024

Ilmoittautuminen aukeaa 1.12.2023 klo 7.00

Ilmoittautumislinkki: https://forms.office.com/r/dTbSYhB5dn

Lisätietoja koulutuksesta antaa Kristiina Heikkilä

JBI COnNECT+

JBI COnNECT+

Joanna Briggs instituutin (JBI) COnNECT+ ohjelmisto on tarkoitettu näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistämiseen. Se sisältää hoidon eri aihealueet kattavan tietokannan lisäksi sovelluksia näytön käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Tietokannasta löytyvät JBI:n julkaisemat järjestelmälliset katsaukset, JBI-suositukset (Best Practice Information Sheets), näytön tiivistelmät (Evidence Summaries), näyttöön perustuvien käytäntöjen kuvaukset ja potilasohjeet.

JBI EBP OVIDissa: ohjelmiston esittely ja ohjeet

JBI:n ohjelmisto tietokantoineen on saatavilla OvidSP:n kautta. Tarkista organisaatiostasi mitä kautta sinun pitää kirjautua saadaksesi tietokannat ja ohjelmiston käyttöösi. HUOM! Mikäli sinulla on pääsy tietokantaan, sinulla on myös käytössä ohjelmiston kaikki osat. Ne vaativat henkilökohtaisen tunnuksen luomisen.

Ohjelmiston kaikkien osien hyödyntäminen vaatii lisenssin. Se on käytettävissä kaikissa Suomen yliopistosairaaloissa sekä useissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Ohjelmisto on myös saatavilla FinELibin kautta, jonka kautta esimerkiksi monilla ammattikorkeakouluilla on oikeus käyttää ohjelmistoa.

Lisätietoa JBI-tietokannasta ja työkaluista Ovidissa

JBI SUMARI

SUMARI-työkalu (The System for the Unified Management, Assessment and Review of Information) on suunniteltu helpottamaan järjestelmällisen katsauksen laatimisen koko prosessia.

Sumari-työkalu ohjaa järjestelmällisten katsauksen protokollan laatimisessa, katsaukseen mukaan otettavien tutkimusten kriittisestä laadun arvioinnissa, tulosten uuttamisessa ja synteesissä (metasynteesi ja meta-aggregaatio) sekä järjestelmällisen katsauksen raportin kirjoittamisessa.

Käyttöohjeita ja videoita SUMARI-ohjelmista löytyy täältä: https://wiki.joannabriggs.org/display/SKB

SUMARI:n käyttöohjeita suomenkielellä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdota katsausaihetta

Kuva on otettu marraskuussa 2019 Australiassa ”The CoD Meeting, G-I-N & JBI Conference 2019”