JBICC: ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkiminen” -artikkeli

Tiedoksi Suomen JBI-verkostolle ja yhteistyötahoillemme sekä kaikille verkostomme toiminnasta ja työkaluista kiinnostuneille mielenkiintoinen artikkeli

Uudessa artikkelissa ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkiminen”, jossa Miettinen, Selander ja Linnosmaa (2020) muun muassa esittävät JBI:n systemaattisten kirjallisuuskatsausten kriittisen arvioinnin listoille uutta, laajennettua käyttötarkoitusta: nimittäin että JBI kriittisen arvioinnin listoja voisi käyttää tarkistuslistana myös alkuperäistutkimusten menetelmällisen laadun varmistamisessa. Artikkeli löytyy Trepo-tietokannasta (Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202011308324) ja viittaukset JBI kriittisen arvioinnin tarkistuslistoihin löytyvät kokeelliseen tutkimusasetelmaan liittyen sivulta 92 alaviitteestä 9 sekä muihin tutkimusasetelmiin liittyen sivulta 103 alaviitteestä 15.

Jos alkuperäistutkimuksissa huomioitaisiin tutkimusten toteuttamisessa ja raportoinnissa nämä tutkimusten korkeaa menetelmällistä laatua varmistavat seikat, jotka on koottu JBI tutkimusten arviointikriteeristöihin, näin vaikuttavuustutkimusten laatu kohoaisi. Tämä edistäisi tutkimusten entistä kattavampaa huomioimista järjestelmällisissä kirjallisuuskatsauksissa, mikä edelleen voisi edistää näyttöön perustuvan käytännön tukemista Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kiitämme tekijöitä hienosta artikkelista sekä tiedon jakamisesta! Tämä rohkaisee varmasti myös tulevia artikkelin tekijöitä.

Hyvää ja turvallista vuotta 2021 Janissa Miettiselle, Kirsikka Selanderille ja Ismo Linnosmaalle !

Seuraa ja tykkää meistä: