Tutkimusten arviointikriteeristöt (JBI)

Järjestelmällisen katsauksen laatimisen yksi tärkeä vaihe on ennalta määritettyjen sisäänottokriteerien täyttäneiden tutkimusten (tai tiedonlähteiden, mikäli kyse ei ole tutkimuksesta) menetelmällisen laadun kriittinen arviointi.

Tämän arvioinnin suorittaa kaksi tutkijaa itsenäisesti. Erityisesti kokeellisten tutkimusten kriittiseen arviointiin on kehitetty lukuisia listoja. Tällä sivulla esitetään Hotuksen suomeksi kääntämät JBI-katsauksissa käytetyt arviointikriteerit. Käännösten julkaisuun on saatu lupa JBI:lta.