Julkaisut ja raportit

Hotuksen laatimia julkaisuja ja raportteja

Hotus 2022. Näyttöön perustuvan hoitotyön ja sen tukirakenteiden toteutuminen Suomessa. Raportti 2022. Hoitotyön tutkimussäätiö, Helsinki. Saatavissa Hotuksen sivuilta.

Korhonen Anne, Ojanperä Helena, Järvinen Raija, Puhto Teija, Syrjälä Hannu, Lukkarila Pirjo, Holopainen Arja. 2020. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen ‒ yhtenäisen toimintamallin tausta, kehittäminen ja käyttöönotto. Raportti 1/2020. Hoitotyön tutkimussäätiö & Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Raportti saatavissa Hotuksen sivuilta.

Jylhä Virpi, Oikarainen Ashlee, Perälä Marja-Leena, Holopainen Arja, 2019. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä Maailman terveysjärjestön Euroopan alueella (Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region). Raportti 2/2019 saatavissa Hotuksen sivuilta

Ikonen Riikka, Parisod Heidi, Tuomikoski Annukka, Siltanen Hannele, Hakulinen Tuovi, Holopainen Arja, 2019. Vauvamyönteisyys ohjelma käyttöön – käsikirja yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseen. Raportti 1/2019. Hoitotyön tutkimussäätiö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Käsikirja saatavissa suomeksi Hotuksen sivuilta; Tillämpning av programmet för ett babyvänligt sjukhus – handbok för att utveckla evidensbaserad enhetlig praxis. Rapport 1/2019. Handbok tillgänglig på Svenska från Hotus sidor.

Tuomikoski Annukka, Parisod Heidi,  Oikarainen Ashlee, Siltanen Hannele,  Holopainen Arja. 2019. Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavan päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen – raportti järjestelmällisten katsausten katsauksesta. Muistiliiton julkaisusarja 1/2019. Muistiliitto & Hoitotyön tutkimussäätiö. Koko raportti saatavissa Muistiliiton sivuilta.

Tuomikoski Annukka, Parisod Heidi,  Oikarainen Ashlee, Siltanen Hannele,  Holopainen Arja. 2018. Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairautta sairastavan haasteelliseksi koettuun käyttäytymiseen – raportti järjestelmällisten katsausten katsauksesta. Muistiliiton julkaisusarja 1/2018. Muistiliitto & Hoitotyön tutkimussäätiö. Koko raportti saatavissa Muistiliiton sivuilta.

Korhonen Anne, Jylhä Virpi, Korhonen Teija, Holopainen Arja. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt.

Oikarainen Ashlee, Siltanen Hannele, Korhonen Anne, Holopainen Arja. 2018. Hoitotyössä käytetyt tiedonlähteet vaativissa päätöksentekotilanteissa. Raportti 2/2018. Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa täältä.

Holopainen Arja, Siltanen Hannele, Hahtela Nina, Korhonen Teija. 2018. Toteutuuko näyttöön perustuva toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön edustajien kuvaamana. Raportti 1/2018. Hoitotyön tutkimussäätiö & Sairaanhoitajaliitto. Raportti saatavissa täältä.

Holopainen Arja, Korhonen Teija, Korhonen Anne. 2016. SOTE-uudistuksen haasteet –  selvitys hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. Raportti 1/2016. Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa täältä.

Korhonen Anne, Ojanperä Helena, Järvinen Raija, Puhto Teija, Kejonen Pirjo, Holopainen Arja. 2015. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen. Toimintamalli. Hoitotyön tutkimussäätiö & Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Toimintamalli saatavissa täältä.

Holopainen Arja, Siltanen Hannele. 2015. Katsaus muistisairaiden ihmisten elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä. Muistiliiton julkaisusarja 1/2015. Muistiliitto & Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa Muistiliiton sivuilta.

Korhonen Anne, Holopainen Arja, Jylhä Virpi, Siltanen Hannele. 2015. Hoitohenkilökunnan käsityksiä ikääntyneiden hoitotyön nykytilasta. Raportti 1/2015. Hoitotyön tutkimussäätiö. Raportti saatavissa täältä.

Lukkarinen Hannele, Virsiheimo Tuula, Hiivala Kaisa, Savo Mari, Salomäki Timo. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheen seurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hoitotyön tutkimussäätiö ja käsikirjan kirjoittajat. Raportti saatavissa täältä.

Muita artikkeleita ja kirjoituksia, joissa Hotus on ollut mukana

2022

Kurvinen K, Parisod H, Hamari L. Hotus-hoitosuositukset – yhtenäisten terveydenhoitajatyön käytäntöjen kivijalka. Terveydenhoitaja 1/2022, 34-35.

Siltanen H, Heikkilä K. Hoitotyön tutkimussäätiö näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä. Reumahoitajat 1/2022, 14-15.

2021

Axelin A, Peltonen L-M, Holopainen A. Ammattitausta ei itsestään tee hyvää johtajaa. Lukijan mielipide. Helsingin Sanomat 19.12.2021. Saatavissa: Ammattitausta ei itsestään tee hyvää johtajaa – Mielipide | HS.fi

Tuomikoski A-M, Parisod H, Lotvonen S, Välimäki T. Experiences of people with progressive memory disorders in participating to non-pharmacological intervention: A systematic review. JBI Evidence Synthesis (hyväksytty julkaistavaksi 10/2021).

Heikkilä K, Siltanen H. 2021. Näyttöön perustuvaa kivunhoitotyötä potilaan parhaaksi ja hoidon yhtenäistämiseksi. Kipuviesti 2, 43-45.

Holopainen A, Parisod H. 2021. Hoitotyön epätasa-arvoinen kohtelu ei lisää alan arvostusta. Lukijan mielipide. Helsingin Sanomat 17.8.2021. Saatavissa: Hoitotyön epätasa-arvoinen kohtelu ei lisää alan arvostusta – Mielipide | HS.fi

Holopainen A, Kurvinen K, Tarvainen M. 2021. Käsihygienian seurannan kehittäminen mahdollistuu yhtenäisellä toimintamallilla. Suuhygienisti 2, 50–51.

Siltanen H, Heikkilä K, Parisod H. 2021. Näyttöön perustuva toiminta syöpäsairaanhoitajan työssä -tutkittu tieto kuuluu kaikille. Syöpäsairaanhoitaja 1/2021.

Parisod H, Holopainen A, Kieli-Viljamaa E, Puukka P, Beeckman D, Haavisto E. 2021. Attitudes of nursing staff towards pressure ulcer prevention in primary and specialised health care: A correlational cross-sectional study. International Wound Journal, Online ahead of print 14.6.2021. Saatavissa lehden sivulta.

Mattila O, Kaakinen P, Vesterinen S, Kääriäinen M, Elo S, Autio AL, Holopainen A. Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisellä parempaa potilasturvallisuutta. Lumen 2/2021. Saatavissa: Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisellä parempaa potilasturvallisuutta  – Lumen (eoppimispalvelut.fi)

Parisod H, Heikkilä K, Siltanen H, Mäenpää T. 2021. Terveydenhoitajatyö – asiantuntijuustyötä tutkimusnäyttöön perustuen. Terveydenhoitaja 2/2021, 18-20.

Siltanen H, Heikkilä K. 2021. Haavanhoitaja näyttöön perustuvan toiminnan toteuttajana – tutkittu tieto kuuluu kaikille. Haava 1/2021, 28-29.

Parisod H, Holopainen A, Koivunen M, Puukka P, Haavisto E. 2021. Factors determining nurses’ knowledge of evidence-based pressure ulcer prevention practices in Finland: a correlational cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, available online 11.3.2021. Saatavissa lehden sivulta.

Holopainen A, Parisod H. Lukijalta: Joko nyt olisi aika tunnustaa hoitotyön merkitys? Turun sanomat 24.1.2021. Saatavissa: Lukijoilta: Joko nyt olisi aika tunnustaa hoitotyön merkitys? – Lukijoilta – Turun Sanomat (ts.fi). (Kirjoitus julkaistu myös Lapin kansassa 22.1.2021, Karjalaisessa 25.1.2021, Kymen Sanomissa 30.1.2021).

2020

Hamari L, Parisod H, Siltanen H, Heikkilä K, Holopainen A. 2020. Improving evidence-based COPD self-management with a decision support system in Finland. Impact story. Saatavissa JBI:n sivuilta.

Kurvinen K, Parisod H. 2020. Kannusta mielenterveyden häiriöitä sairastavia liikkumaan – liikunta parantaa unen laatua ja tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Poliklinikka 2/2020, 34–35.

Konttila J, Kähkönen O, Tuomikoski A-M. 2020. Nurses’ experiences of workplace violence in psychiatric nursing: a qualitative review protocol. JBI Evidence Synthesis 18(9), 2025-2030.

Tuomikoski A-M, Parisod H, Lotvonen S, Välimäki T. 2020. Experiences of people with progressive memory disorders receiving non-pharmacological interventions: a qualitative systematic review protocol. JBI Evidence Synthesis, online first (8.6.2020).

Konttila J, Holopainen A, Kyngäs H, Pesonen H-M. 2020. Background characteristics and exposure to violence predict well-being at work among psychiatric outpatient nurses. Archives of Psychiatric Nursing. Available online 16.6.2020.

Mikkonen K, Tuomikoski A-M, Sjögren T, Koivula M, Koskimäki M, Lähteenmäki M-L, Mäki-Hakola H, Wallin O, Sormunen M, Saaranen T, Koskinen C, Koskinen M, Salminen L, Holopainen A, Kääriäinen M. 2020. Development and testing of an instrument (HeSoEduCo) for health and social care educators’ competence in professional education. Nurse Education Today 84, 104239.

Kotilainen A, Mikkonen K, Sjögren T, Korpi H, Koskinen C, Koskinen M, Koivula M, Koskimäki M, Lähteenmäki M-L, Saaranen T, Sormunen M, Salminen L, Mäki-Hakola H, Wallin O, Kuivila H, Tuomikoski A-M, Holopainen, A, Kääriäinen M. 2020. Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien itsearvioitu osaaminen. Hoitotiede 32(3), 177–190.

Pietikäinen J, Hakulinen T, Holopainen A. 2020. Raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuuden varhaista hoitoa tulee tehostaa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 57, 192–194.

Korhonen T, Holopainen A, Kanerva AM, Petman S, Haavisto E. 2020. The role of ward managers when developing consistent evidence-based practices in long-term care facility: A qualitative study. The Malaysian Journal of Nursing 11(4), 54-62. Saatavissa: https://ejournal.lucp.net/index.php/mjn/article/view/994/1118

Holopainen A., Parisod H. 2020. Hoitotyön merkitys pitäisi saada paremmin näkyviin. Lukijan mielipide. Helsingin sanomat 2.1.2020. Saatavissa: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006358282.html

2019

Siltanen H, Jylhä V, Holopainen A, Paavilainen E. 2019. Family members’ experiences and expectations of self-management counseling while caring for a person with chronic pulmonary disease: a systematic review of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 17(11), 2214-2247.

Holopainen A, Hakulinen T. 2019. Editorial. Easing the transition to parenthood: the importance of perinatal and postnatal mental health for mothers and fathers. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 17(9), 1727-1728.

Tuomikoski A, Parisod H, Siltanen H, Heikkilä K, Hamari L, Holopainen A. 2019. Suomalainen asiantuntijuusmalli (FinAME) näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteena jo 10 vuotta. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 38–41.

Holopainen A. 2019. Pääkirjoitus: Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä – yhteinen haasteemme. Hoitotiede 31(3), 165–166.

Tuomikoski A, Holopainen A. 2019. Näyttöön perustuva kardiologinen hoitotyö. Kardioskooppi 4, 23.

Siltanen H, Parisod H, Heikkilä K. 2019. Kyllä tämän vielä jaksaa – vai jaksaako? Lukijalta. Aamulehti 13.12.2019. Saatavissa: https://www.aamulehti.fi/a/19f1c40b-408e-4383-a2bc-a389a8076ee8

Holopainen A, Siltanen H, Tuomikoski A, Tuomisto S, Parisod H. 2019. Evidence-based practices in Finland based on nurse professionals’ descriptions. International Journal of Evidence-Based Healthcare 17(supp. 1), S65-S67. Saatavissa: https://journals.lww.com/ijebh/Fulltext/2019/06001/Evidence_based_practices_in_Finland_based_on_nurse.21.aspx

Holopainen A, Hakulinen T. 2019. New parents’ experiences of postpartum depression: a systematic review of qualitative evidence. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. Saatavissa: https://journals.lww.com/jbisrir/Abstract/onlinefirst/New_parents__experiences_of_postpartum_depression_.99931.aspx

Suhonen R, Ylönen M, Jalonen L, Holopainen A. 2019 Chapter 2: Leading Evidence-Based Practice in Finnish Healthcare. In: Hafsteinsdóttir H, Jónsdóttir H, Kirkevold M, Leino-Kilpi H, Lomborg K, Rahm Hallberg I (Eds). Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-10964-6_7.

Parisod H, Tuomikoski A, Siltanen H, Heikkilä K, Holopainen A. 2019. Tasaista laatua ja turvallisuutta – kivijalkana näyttö. Pro terveys 1, 12-13.

Tuomikoski A. 2019. Hoitotiede osana näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa. Blog on Nursing Science. Saatavissa: http://blogs.uta.fi/nursingscience/2019/02/07/hoitotiede-osana-nayttoon-perustuvaa-terveydenhuoltoa/

2018

Parisod H, Tuomikoski A. 2018. Musiikkia muistisairaan korville. Terveyttä tieteestä -blogi. Saatavissa: http://terveyttatieteesta.blogspot.com/2018/12/musiikkia-muistisairaan-korville.html

Parisod H, Siltanen H. 2018. Ota muutto puheeksi – riittävän ajoissa. Muistiliiton blogi. Saatavissa: https://www.muistiliitto.fi/fi/muistiliitto/ajankohtaista/muistiliiton-blogi/blogikirjoitukset/ota-muutto-puheeksi-riittavan-ajoissa

2017

Perälä M, Koskela T, Laitinen A, Lukkari A, Pölkki T, Korhonen Anne. Olet esimerkkinä. Sairaanhoitaja 2017;(4). Saatavilla: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/9175/1e2d6b

Jylhä V, Mäkelä M, Korhonen A. Johtaja, vie tutkittu tieto arkeen. Sairaanhoitaja 2017;(2). Saatavilla: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/8921/944501

2016

Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Lean ja näyttöön perustuvan toiminnan vaatimus. Tutkiva Hoitotyö 2016;14(3): 48-50.

Tervo-Heikkinen T, Äijö M, Holopainen A. A Multidisciplinary and Multiactor Approach to Falls Prevention: The RFP Network. Teoksessa: Aase K & Schibevaag L (toim.) Researching Patient Safety and Quality in Healthcare: A Nordic Perspective. 2016, s.131-144. ISBN 9781472477132.

Korhonen A, Holopainen A, Ojanperä H. 2016. Model for evidence-based consistent practices. WHO, Nursing & Midwifery Links 2016;20.

Holopainen A. Editorial: Evidence-Based Healthcare – how we can do it? Journal of Nursing Referência 2016;8.

Keränen T, Ojanperä H, Järvinen R, Ukkola S, Korhonen A, Puhto T. 2016. Käsihygieniahavainnoinnilla kohti parempaa potilasturvallisuutta. Suomen Sairaalahygienialehti 2016;34:9-14.

Siltanen H, Jylhä V, Paavilainen E. Family members’ experiences and expectations of self‐management counseling while caring for a person with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports 2016;14(2):16–25. doi:10.11124/jbisrir-2016-2259.

2015

Korhonen A, Ojanperä H, Puusti T, Järvinen R, Kejonen P, Holopainen A. Adherence to hand hygiene guidelines – significance of measuring fidelity. Journal of Clinical Nursing 2015;24(21-22):3197-205. doi:10.1111/jocn.12969.

Korhonen A, Jylhä V, Siltanen H, Kangasniemi M, Holopainen A. Ammatillinen autonomia ja yhtenäiset toimintamallit. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13(2); 40-42.

Korhonen A, Siltanen H, Jylhä V. Hoitotyön tutkimussäätiö – tietoa ja tukea näyttöön perustuvan neonataalihoidon kehittämiseen. Neonataalihoitaja 2015, 21(42); 17-20.

Korhonen T, Holopainen A, Kejonen P, Meretoja R, Eriksson E, Korhonen A. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13 (1); 44-51.

Sipilä M, Miettinen M, Holopainen A, Kyngäs H, Turunen H, Voutilainen P, Pölkki T. Visio sairaanhoitajan työn sisällöstä 2035. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13 (1); 52-55.

Arkisto

2014

Mäkitalo S, Lempiäinen A M, Siltanen H, Holopainen A ja Anne Korhonen A. Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa tunnistetaan käsihygienian merkitys. Suomen Sairaalahygienialehti 2014; 32: 216-221. Luettavissa: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/14_4.pdf

2013 

Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca, Bookwell Oy, Porvoo, 2013.

Korhonen A, Lindfors K, Holopainen A, Jylhä V. Puheenvuoro: Suositusten taustalla olevan näytön jäjitettävyys. Tutkiva Hoitotyö 2013; 4, 40-42.

Siltanen H, Poikkeus T, Renholm M, Holopainen A, Torppa K, Hupli M. Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen Husissa. Premissi 2013;2:24-28.

Korhonen A, Mäkinen S, Holopainen A. Näyttöön perustuva toiminta ja suun hoitotyö. Suuhygienisti 4(13), 19-23.

Korhonen A, Hakulinen-Viitanen T, Jylhä V, Holopainen A. Meta-synthesis and evidence-based health care – a method for systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013;27(4):1027-34.

2012

Pearson A, Loveday H, Holopainen A. Critically appraising evidence for healthcare. Synthesis Sciences in Healthcare Series: Book 8. Lippincott & Williams, Australia, 2012.

Korhonen A, Holopainen A, Koskinen M-K. Näyttöön perustuva toiminta ja kliininen laboratoriotyö. Bioanalyytikko 2012;(4): 25-28.

Korhonen A, Jylhä V, Holopainen A. Millaiseen tietoon potilaan hoitoa koskevat päätökset perustuvat? Puheenvuoro. Tutkiva Hoitotyö 2012;10(1): 40–42.

2011

Hovi S-L, Saranto K, Korhonen T, Korhonen A, Holopainen A. Järjestelmällinen katsaus on muutakin kuin tiedonhakua. Puheenvuoro. Tutkiva Hoitotyö 2011;9(2): 37–38.

Korhonen A. Asiantuntijuudesta terveydenhuollossa ja sen roolista näyttöön perustuvassa toiminnassa. Pro terveys 2011;39(6): 28–29.

Tervo-Heikkinen T, Korhonen T, Holopainen A, Miettinen M. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. Pro terveys 2011:39(3), 20–22.

2010

Holopainen A, Korhonen T, Miettinen M, Pelkonen M & Perälä M-L. Hoitotyön käytännöt yhtenäisiksi – toimintamalli näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi. Premissi 2010;1: 38-45.

Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Asiantuntijuus ja näyttöön perustuva toiminta. Tutkiva Hoitotyö 2010;(3): 38–42.

Melender H-L & Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoitotyössä:  katsaus koulutusinterventioiden vaikuttavuuteen. Hoitotiede 2010;22(1): 36, 52-53.

2009

Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen – systemoitu katsaus toimintamalleihin. Tutkiva Hoitotyö 2009;7(3): 20-27.

Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvaa hoitotyötä edistävät tekijät – systemoitu katsaus hoitotyöntekijöiden käsityksiin. Tutkiva Hoitotyö 2009;7(2): 4-12.

Melender H-L & Häggman-Laitila A. Näyttöön perustuvan toiminnan oppiminen hoitotyön koulutuksessa: katsaus koulutusinterventioiden vaikuttavuuteen. Tutkiva Hoitotyö 2009;7(4): 34-41.

2008

Holopainen A, Hakulinen-Viitanen T, Tossavainen K. Systematic review – a method for nursing research. Nurse Researcher 2008;16(1):72-83.

Etsitkö Hotuksen julkaisemia hoitosuosituksia ja Näyttövinkkejä?

Hotuksen julkaisemat hoitosuositukset löydät täältä ja näyttövinkit täältä

Haluatko oppia lisää näyttöön perustuvasta toiminnasta?

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama kirja ”Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin” on saatavissa hyvin varustelluista kirjakaupoista.