Keuhkoahtaumatauti – ohjauksen tulee kohdentua keuhkoahtaumatautia sairastavien omahoitoon unohtamatta läheisten ja omaisten ohjausta

Keuhkoahtaumatauti on etenevä ja parantumaton sairaus, jonka hoidossa omaisten ja läheisten merkitys on suuri etenkin sairauden edetessä. Tänään on julkaistu Joanna Briggs Instituutin järjestelmällisten katsausten kirjastossa (JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports) Virpi Jylhän, Arja Holopaisen ja Eija Paavilaisen kanssa kirjoittamani katsaus “Family members’ experiences and expectations of self-management counseling while caring for a person with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review of qualitative studies”. Katsausta laatiessamme huomasimme, että tästä näkökulmasta aihealuetta on tutkittu vähän. Tutkimustulokset osoittivat kuitenkin selvästi, että keuhkoahtaumatautia sairastavien omaisten huomioimisessa ja ohjauksessa on paljon parannettavaa.

Hotus julkaisee marraskuussa Näyttövinkin, jonka ovat laatineet tutkija Hannele Siltanen, projektivastaava Ulla Veteläsuo (Filha) ja kliininen asiantuntija Riitta Tuomisen (TYKS). Siinä kuvataan järjestelmälliseen katsaukseen perustuen tarpeita, jotka saattavat jäädä huomioimatta, kun keuhkoahtaumatautia sairastava tapaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Aiheeseen liittyen Hotus julkaisi syksyllä 2018 myös Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt -hoitosuosituskokonaisuuden. Se sisältää seitsemän omahoidon toteutumisen kannalta keskeistä hoitosuositusta. Vuoden 2019 aikana tutkija Siltanen ja projektivastaava Veteläsuo jalkautuivat Tampereen, Kuopion ja Turun yliopistollisiin keskussairaaloihin keskustelemaan erva-alueilla toimivien sairaanhoitajien, fysioterapeuttien, farmaseuttien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa siitä, miten hoitosuositukset voitaisiin ottaa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa käyttöön ja mitä hoitosuositusten käyttöönotto tarkoittaisi esimerkiksi apteekissa työskentelevän farmaseutin näkökulmasta. Tapaamisissa on ollut myös keuhkolääkärin luento. Lisäksi osallistujat ovat näyttelyssä voineet tutustua uusimpiin tuotteisiin, kuten inhalaatiolaitteisiin, ja kerrata jo aiemmasta tuttujen laitteiden käyttöä. Tapaamisissa on käyty aiheesta keskustelua ja osallistujat ovat ryhtyneet verkostoitumaan keskenään ja suunnittelemaan sitä, miten hyviä näyttöön perustuvia käytäntöjä voisi erva-alueilla jakaa ja yhtenäistää. Vielä ennen joulua on tapaaminen Oulun yliopistosairaalan erva-alueen terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Maailman Keuhkoahtaumatautipäivää vietetään 20.11.2019. Silloin voit eri kanavien kautta kuulla lisää tästä sairaudesta ja sen hoidosta.

Seuraa ja tykkää meistä: