KhYHKÄ-raportti päivitetty: Käsihygieniasta muistuttaminen on edelleen ajankohtaista

KhYHKÄ-toimintamalli on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tueksi kehitettäessä potilasturvallisia käytäntöjä. Em. toimintamalli on vapaasti organisaatioiden käytettävissä. Toimintamalli ei ole ohje käsihygienian toteuttamiseen, josta on olemassa hyvät WHO:n ohjeet englanniksi ja kansalliset ohjeet (esim. THL, Suomen infektioidentorjuntayhdistys). KhYHKÄ-toimintamalli antaa näyttöön perustuvan rakenteen käsihygieniakäytäntöjen kehittämiseen ohjaamalla järjestelmälliseen ja jatkuvaan käsihygienian toteutumisen arviointiin, nopeaan palautetiedon tuottamiseen sekä sen perusteella tehtäviin muutoksiin toiminnassa.

KhYHKÄ -raportti 2020
Kuva: OYS / ITY 2011

KhYHKÄ-toimintamalli on kehitetty Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella vuosina 2011–2013. Tämä raportti on päivitetty 28.9.2020. Hyvän käsihygienian tärkeydestä muistuttaminen on edelleen ajankohtaista, sillä maailmalla ja Suomessa vuoden 2020 aikana levinneen Covid-19 pandemian pysäyttämisessä on käsihygienialla keskeinen merkitys.

KIITOKSET

Toimintamallin kehittäjät, kirjoittajat ja Hoitotyön tutkimussäätiö kiittävät tutkija Dinah Arifullaa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) tätä raporttia koskevista asiantuntevista kommenteista.

Löydät tämän uusimman raportin jatkossa Julkaisut ja raportit -sivultamme

#OYS #PPSHP #khyhkä #käsihygienia #toimintamalli #potilasturvallisuus #covid19
Seuraa ja tykkää meistä: