Järjestelmälliset katsaukset

Tukea järjestelmällisten katsausten laadintaan

Järjestelmällisten katsausten tarkoituksena on tiivistää alkuperäistutkimusten näyttö kliinisen ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi. Tiivistetty tutkimustieto tarjoaa tietoa esimerkiksi hoitotyön menetelmän vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä.

Hotus toimii Suomen JBI-yhteistyökeskuksen isäntäorganisaationa. JBI yhteistyökeskuksen yhtenä tehtävänä on laatia järjestelmällisiä katsauksia ja tukea niiden laadintaa julkaistavaksi JBI’s Evidence-Based Practise Database. Lue alta tarjoamistamme tukimuodoista.

  • Järjestämme yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF) ja Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön  kanssa järjestelmällisten katsausten laadinnan CSR-koulutusta (Comprehensive Systemtaic Review -koulutus). Koulutus on tarkoitettu tutkijoille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet JBI:n järjestelmällisten katsausten laadinnasta. Koulutukseen osallistujilla tulee olla vähintään maisteritason koulutus.
  • Järjestelmällisten katsausten laadinnassa ja tutkimusten kriittisessä arvioinnissa hyödynnettävät JBI:n tutkimusten arviontikriteeristöt löydät suomeksi täältä.
  • JBI:n järjestelmällisten katsausten laadintaan tarkoitetun oppaan löydät täältä

 

JBI:n järjestelmälliset katsaukset ja hyväksytyt protokollat löytyvät JBI Evidence Synthesis -lehdestä.

VIDEO: JBI tietokantojen käytöstä suomeksi

VIDEO: JBI työkalujen käytöstä suomeksi

Lisätietoja JBI:n järjestelmällisten katsausten laadinnasta saat tutkija Kristiina Heikkilältä.

Ehdota katsausaihetta