Lahjoitukset

Hoitotyön tutkimussäätiö voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä (testamentit). Lahjoituksina saadut varat käytetään säätiön tarkoituksen ja perustehtävän toteuttamiseen. Säätiön toiminnassa painottuvat tutkimustiedon tuottaminen ja tiivistäminen, tutkimustiedon käyttöönottoa tukevien rakenteiden ja prosessien kehittäminen sekä niiden käyttöönoton tukeminen hoitotyön käytäntöjen kehittämiseksi, potilaiden hyvän hoidon ja väestön terveyden edistämiseksi.

Alla on esitelty lahjoitusmuodot, joista lahjoittaja voi valita itselleen sopivimman tavan tukea toimintaamme.

Tililahjoitukset ja merkkipäivämuistamiset

Tililahjoitusten avulla yksityishenkilöt ja yritykset voivat tukea Hoitotyön tutkimussäätiön toimintaa hoitotyön käytäntöjen ja hyvän hoidon kehittämisessä.

Myös merkkipäivämuistamiset voi ohjata Hoitotyön tutkimussäätiölle. Merkkipäivän viettäjälle toimitetaan luettelo lahjan antajista ja lahjoitusten yhteissumma.

Muistorahastot

Mahdollisten kukkarahojen sijasta muistamiset voi suunnata rahalahjoituksina säätiölle. Tämä toivomus voidaan kertoa esimerkiksi kuolinilmoituksen yhteydessä. Muistajien nimiluettelo toimitetaan omaisille. Luettelosta selviää yhteissumma, eivät yksittäiset rahamäärät.

Testamentit

Testamentilla voidaan määrätä omaisuus tai osa siitä Hoitotyön tutkimussäätiölle. Säätiö on yleishyödyllinen säätiö ja sen toiminta on verovapaata.

Testamenttiasioissa lisätietoja antavat lakiasiantoimistot.

Pankkiyhteys:

Danske Bank, FI72 8029 9710 0086 41 (IBAN)

Lisätietoja:

Hoitotyön tutkimussäätiö, tutkimusjohtaja Arja Holopainen

puh. 044 529 0058

arja.holopainen(at)hotus.fi

Säätiö kiittää lämpimästi kaikkia toimintaamme tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.