Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen – aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta (16.01.2019 – 09:12)

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen – aiheeseen liittyvä video Norjasta sekä muistutus hoitosuosituksesta

Lasten kaltoinkohtelu on sensitiivinen ja vaikea aihepiiri sekä käytännön työssä että tutkimuksessa.

Terveydenhuollon henkilökunnalla on tietoa aihepiiristä, mutta aiheen arkaluontoisuus, työkiire ja yhtenäisten ohjeiden puuttuminen vaikeuttavat ilmiön tunnistamista. Myös käsitykset perheen yksityisyydestä ja pelko vääristä tulkinnoista ja niiden aiheuttamista luottamusristiriidoista voivat vaikeuttaa puuttumista. Lasten kaltoinkohtelu aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä lapsille ja runsaasti vaikeasti laskettavissa olevia kustannuksia. Hoitosuositus löytyy tästä linkistä

Olemme saaneet myös videon norjalaisilta kollegoilta, joka kannattaa katsoa: linkki videoon

@norsksykepleier #childmaltreatment #healtheducation #midwives #nurses #socialservices #healthcare #WHOCC #WHOeurope