Muistava-hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Jatkamme tiedon levittämistä ja työkalujen käyttöönoton tukemista

Tiedote 10.5.2021

Vuoden 2021 puolella Muistava-hanke on järjestänyt muistiyhdistyksille etäperehdytystilaisuuksia työkalujen käyttöönoton helpottamiseksi. Tilaisuuksissa on tullut hyvää palautetta työkaluista ja osallistujat kokevat, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon puoli hyötyisi työkaluista.

Muistava-hankkeen materiaalit ovat vapaasti saatavilla digitaalisessa muodossa osoitteessa www.muistava.fi. Jatkamme syksyyn asti tiedon levittämistä ja työkalujen käyttöönoton tukemista.

Hankkeen päätösseminaarin tallenne katsottavissa

Tiedote 18.1.2021

Joulukuussa koronaepidemian vuoksi etänä järjestetyn Muistava-hankkeen päättymisen ja tulosten julkistamisen kunniaksi järjestetyn seminaarin tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan Hotuksen YouTube-kanavalta tästä linkistä. Seminaarissa saimme kuulla puheenvuoroja muistisairautta sairastavan asumisen suunnittelusta ja hankkeessa kehitetyistä Muistava-työkaluista.

Tervetuloa Muistava-hankkeen päätösseminaariin 3.12.2020 klo 13-15!

Tiedote 10.11.2020

Muistava-hankkeen päättymisen ja tulosten julkistamisen kunniaksi järjestetään maksuton päätösseminaari torstaina 3.12. klo 13.00–15.00. Seminaari järjestetään valitsevan koronaepidemian takia etäyhteyksillä. Pääset ilmoittautumaan mukaan seminaariin tällä Webropol-lomakkeella. Lähetämme osallistumislinkin seminaariin kaikille ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Seminaarissa on luvassa mielenkiintoisia esityksiä muistisairautta sairastavan asumisen suunnittelusta ja hankkeessa kehitetyistä Muistava-työkaluista. Seminaari on tarkoitettu muistisairautta sairastaville, omaisille, läheisille, ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.. Seminaarin tarkempi ohjelma on saatavissa täältä.

Tervetuloa mukaan!

Alkusyksyn kuulumisia Muistava-hankkeesta

Tiedote 16.9.2020

Muistava-hankkeen viimeinen syksy on lähtenyt vauhdilla käyntiin kesän jälkeen. Syksyyn on suunniteltu paljon toimintaa Muistava-työkalujen loppuunsaattamisen ja työkalujen käyttöönoton tueksi laadittavan kansallisen toimintamallin tiimoilta. Poikkeuksellisen koronatilanteen ja siitä johtuneiden muistiyhdistysten toimintamuutosten vuoksi Muistava-työkalujen testausaikaa päätettiin jatkaa syyskuun loppuun saakka. Siten myös digitaalisista työkaluista, jotka löytyvät www.muistava.fi -sivustolta, voi antaa vielä palautetta tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/6F290E4D3A5CB7C2 (lomake auki 30.9.2020 saakka). Lämmin kiitos kaikille jo palautetta antaneille!

Hankkeen päättymisen myötä suunnitteilla on myös joulukuun alkuun sijoittuva Muistava-hankkeen loppuseminaari. Tiedotamme tästä lähiaikoina tarkemmin.

Muistava-hankkeen toimijat toivottavat kaikille aurinkoisia syyspäiviä!

Muistava-työkalut koekäytössä

Tiedote 13.5.2020

Hotuksen ja Muistiliiton yhteisessä STEA-rahoitteisessa Muistava-hankkeessa (2018–2020) on edetty Muistava-työkalujen koekäyttövaiheeseen. Muistava-työkaluja on kehitetty hankkeen edellisinä vuosina yhteisyössä muistisairautta sairastavien henkilöiden, omaisten, läheisten sekä kolmannella sektorilla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. ”Hienoa nähdä, kuinka parin vuoden työ alkaa nyt tuottamaan konkreettisia tuloksia”, iloitsee yksi Muistava-hankkeen toimijoista, Hotuksen tutkija Heidi Parisod.

Muistava-hankkeessa kehitettyjä työkaluja on kolmenlaisia ja ne kaikki on tarkoitettu tukemaan muistisairautta sairastavan henkilön asumistilanteen oikea-aikaista puheeksi ottoa. Ensimmäisenä testausvaiheeseen edenneet Muistava-kuvakortit on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi Muistiyhdistyksissä, joista osassa kortteja testataan parhaillaan. ”Näitä kuvakortteja voidaan hyödyntää niin kahdenkeskisissä keskusteluissa kuin ryhmätilanteissa. Muistiyhdistysten lisäksi kortit on tarkoitettu tukemaan asumiseen liittyviä keskusteluja perheissä ja myös sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi muistihoitajan vastaanotolla”, Parisod toteaa.

Kuvakorttien lisäksi hankkeessa on kehitetty digitaalisia Muistava-työkaluja, joiden käyttöalustan tekninen toteutus toteutettiin yhdessä Skholen kanssa. ”Digitaalinen palvelu sisältää lomakkeen, jonne muistisairautta sairastava henkilö voi sairautensa alkuvaiheessa kirjata ylös omia toiveitaan ja ajatuksiaan tulevasta asumisestaan. Lomakkeeseen kirjatut tiedot voi tulostaa ja jakaa läheistensä tietoon”, Parisod kertoo. Palvelu sisältää myös omaisille, läheisille ja ammattilaisille suunnatun työkalun, jolla voidaan kartoittaa muistisairaan asumistilannetta ja arvioida sen puheeksi oton tarvetta. ”Nämä molemmat digitaaliset työkalut ovat nyt vapaasti testattavissa. Toivomme saavamme niistä laajasti palautetta, jotta voimme tehdä niihin vielä tarvittavia viimeisiä viilauksia ensi syksyn aikana”, Parisod jatkaa. Työkalujen viimeistelyn lisäksi hankkeen viimeisenä vuotena laaditaan kansallinen toimintamalli työkalujen käyttöönottoon.

Digitaalisia Muistava-työkaluja pääsee testaamaan osoitteessa www.muistava.fi. Koekäytössä olevista työkaluista toivotaan sähköisesti palautetta Webropol-kyselyn muodossa: https://link.webropolsurveys.com/S/6F290E4D3A5CB7C2 (palautetta voi antaa 31.8.2020 saakka). Muistisairautta sairastaville henkilöille ja omaisille on suunnitteilla lisäksi erilliset koekäyttötilaisuudet ensi syksylle.

Muistisairaiden turvallisuus taattava myös poikkeuksellisissa oloissa

Tiedote 19.3.2020

Koti on muistisairaan paras asuinpaikka niin kauan, kun se on hänen oman toiveensa mukainen valinta ja ennen kaikkea turvallinen. Suomalaisissa kodeissa asuu tällä hetkellä pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavia ihmisiä, joko yksin tai läheisen kanssa.  Muistava-hankkeessa kehitettävien työkalujen avulla voidaan arvioida, milloin muistisairaan henkilön asumisen suunnittelu ja mahdollinen muutto tarvittaessa esimerkiksi ympärivuorokautisten palvelujen piiriin tulee ajankohtaiseksi.

Tämänhetkinen Suomen hallituksen julistama poikkeustila muistuttaa meitä siitä, että yhteiskunnassa on varauduttava yhä paremmin siihen, että jokainen muistisairas asuu hänelle turvallisissa olosuhteissa. Näin voimme varmistaa, ettei nykyisen kaltaisissa poikkeavissa olosuhteissa tämän haavoittuvan ryhmän turvallisuus olisi entisestään vaarantunut.

Pidetään huolta toisistamme niin normaaleissa kuin poikkeavissakin olosuhteissa.

Muistava-työkalujen kehittäminen hyvässä vauhdissa

Tiedote 7.11.2019

Työskentely Muistava-työkalujen parissa etenee mukavaa vauhtia. Työkaluista on kehitteillä useita eri versioita, joita voi hyödyntää sekä tukemaan muistisairautta sairastavan henkilön oman tahdon ilmaisua ja keskustelua yhdessä muistisairaan ja omaisten/läheisten kanssa asumiseen liittyvistä kysymyksistä että arvioimaan nykyisen asumismuodon soveltuvuutta muistisairaan tarpeisiin. Valmisteilla on sekä paperista että sähköistä materiaalia, joista ensimmäisiä aihioita on koetestattu yhdessä muistisairautta sairastavien henkilöiden ja Muistiyhdistysten toimijoiden kanssa. Kehitteillä olevia Muistava-työkaluja esitellään ensimmäisen kerran Muistikonferenssissa 14.11.2019 Helsingissä, Tennispalatsissa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Muistava-työkalujen kehittäminen etenee

Tiedote 19.6.2019

Muistava-hankkeen puheeksi oton työkalujen kehittämiseen liittyvät osallistavat työpajat on saatu päätökseen. Hankkeen toimijat kiersivät kevään aikana Turussa, Tampereella ja Oulussa ja ideoivat työkaluja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Työpajat olivat innostavat ja niistä jäi käteen paljon hyviä ideoita. Näiden ideoiden pohjalta on laadittu tarkemmat suunnitelmat muistisairautta sairastavalle tarkoitetusta asumisen suunnitteluun liittyvästä työkalusta sekä muistisairaan omaisille, läheisille ja ammattilaisille suunnatusta puheeksi oton työkalusta. Näistä kummastakin on parhaillaan kommentointikierrokset käynnissä ja kesän jälkeen työkalujen työstämistä jatketaan palautteiden pohjalta. Syksyllä käynnistyy myös työkalujen ensimmäiset testaukset.

Tässä kohtaa haluamme kiittää kaikkia työpajoissa ja työkalujen kommentoinnissa mukana olleita ja toivottaa aurinkoista kesää kaikille!

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin Tampereella

Tiedote 18.2.2019

Hotuksen ja Muistiliiton Muistava-hankkeen toinen antoisa työpaja järjestettiin 18.2.2019 Tampereella. Osallistavassa työpajassa oli mukana monia eri toimijoita, myös Muistiaktiivi Jouni Rasi (kuvassa oikealla) Pirkanmaan Muistiyhdistyksestä ja kokemustoimija Petri Lampinen Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksestä.

Tällä hetkellä muistisairautta sairastavien asuinmuotoon liittyvien kysymysten puheeksi ottamisessa on kirjavuutta ja osa muistisairaista ja läheisistä jää ilman tukea. Muistava-hanke ja sen työpajat ovat tärkeitä asian eteenpäin viemiseksi ja eri näkökulmien esille tuomiseksi.” toteavat herrat yhteen ääneen.

Kiitos Jounille, Petrille ja kaikille muille työpajaan osallistuneille!

Seuraavaksi Muistava-työkalua työstetäänkin Oulussa 18.3.2019.

Hoitotyön tutkimussäätiön ja Muistiliiton yhteisen Muistava-hankkeen työpajat ovat käynnistyneet: Terveisiä Turusta ensimmäisestä Muistava-työpajasta!

Tiedote 7.2.2019
Hankkeessa kehitetään valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tukityökalu, joka auttaa muistisairasta henkilöä ilmaisemaan oman tahtonsa ja suunnittelemaan omaa tulevaa asuinmuotoaan silloin, kun hän siihen sairautensa puolesta vielä kykenee. Hotuksen tutkija, TtT, Heidi Parisod kertoo, että työkalua kehitetään yhdessä kaikkien tahojen kanssa.

Muistava-hanke vastaa muistisairaan asuinmuodon puheeksi ottamisen haasteeseen

Tiedote 4.2.2019

Ikäihmisten ja muistisairaiden pitkäaikaishoito on puhuttanut viime aikoina pitkäaikaishoidossa ilmenneiden puutteiden ja laiminlyöntien vuoksi. Tämä on herättänyt huolta etenkin muistisairaiden ja heidän omaistensa keskuudessa, sillä nykyisellään muistisairaan turvalliseen ja mielekkääseen asumiseen liittyvät kysymykset otetaan usein puheeksi liian myöhään, jolloin heidän mahdollisuutensa vaikuttaa muistisairaan asumispaikkaan ovat vähäiset. Hoitotyön tutkimussäätiön ja Muistiliiton yhteisessä Muistava-hankkeessa kehitetään ratkaisuja muistisairaan asuinmuotoon liittyvien kysymysten oikea-aikaiseen puheeksi ottamiseen yhdessä muistisairaiden, heidän omaistensa, ammattilaisten, vapaaehtoistoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Lue tiedote kokonaisuudessaan

Muistava-hanke mukana HTTS 2018 – konferenssissa 26-27.9 2018 Vaasassa

Tiedote 27.9.2018

XV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssin tavoitteena on luoda katsaus hoitotieteeseen, hoitotieteelliseen tutkimukseen ja tulevaisuuden visioihin, pohtia potilaskeskeisyyden merkitystä hoitotieteessä sekä edistää tieteenalan ja käytännön yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista.

Tervetuloa juttelemaan ja tutustumaan posteriimme!

Hotuksen ja Muistiliiton yhteisen STEA-rahoitteisen Muistava -hankkeen kuulumisia Muistikonferenssissa

Tiedote 21.8.2018

Kesä lähenee loppuaan ja syksyn myötä pääsemme etenemään STEA-rahoitteisessa Muistava-hankkeessamme seuraavaan mielenkiintoisen vaiheeseen. Kesän aikana olemme saaneet rikkaan aineistomme ensimmäisen analyysikierroksen jo loppusuoralle ja pian pääsemme raportoimaan mielenkiintoisista tuloksistamme. Alustavia tuloksia pääset kuulemaan mm. Muistiliiton 13.-14.11.2018 Helsingissä järjestämässä Muistikonferenssissa.

Kiitos kaikille Hotuksen ja Muistiliiton yhteisen STEA-rahoitteisen Ota puheeksi -hankkeen kyselyyn osallistuneille!

Tiedote 4.6.2018

Saimme kyselyyn runsaasti vastauksia. Näiden, hankkeessa toteutettavien haastattelujen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun kyselyn vastausten pohjalta on hyvä lähteä työstämään hankkeessa kehitettävää puheeksioton työkalua. Hankkeen loppuvuosi 2018 kuluu vielä aineistonkeruun ja analyysin parissa. Vuonna 2019 jatkammekin työkalun kehittämistyössä ja siihen liittyvissä työpajoissa. Tiedotamme näistä ja kyselyn tuloksista lisää myöhemmin.

Toivotamme nyt hankkeen toimijoiden puolesta hyvää kesää kaikille!

#otapuheeksi #riittävänajoissa

Ota muutto puheeksi – riittävän ajoissa

Blogiteksti Muistiliiton blogissa 4.5.2018

Koti nähdään usein parhaana paikkana asua, ja tätä asumismuotoa pyritään tukemaan monin tavoin. Kotona asuminen voi kuitenkin olla muistisairauden edetessä turvatonta, ja kodista voi muodostua muistisairaalle tyhjiö, jossa hänen ainoat sosiaaliset kontaktinsa liittyvät kotihoidon käynteihin. Onko tämä sitä, mitä muistisairas itse oikeasti haluaisi?

Lue blogiteksti kokonaisuudessaan täältä

Muistava-hankkeessa kehitetään työkalua muistisairaan henkilön muuton tarpeen puheeksi ottamisen tueksi

Tiedote 19.3.2018
Hotus toteuttaa yhdessä Muistiliiton kanssa STEA:n rahoittamaa Muistava -hanketta (2018-2020). Hankkeessa kehitetään työkalua, jonka tarkoitus on auttaa ottamaan muistisairaan henkilön muuton tarve ympärivuorokautisen hoivan piiriin puheeksi riittävän ajoissa muistisairaan itsensä ja häntä hoitavien tahojen kanssa.
Pyydämme nyt muistisairautta sairastavia, muistisairaan omaisia, läheisiä ja muistisairaiden parissa työskenteleviä osallistumaan työkalun kehittämiseen ja vastaamaan aihetta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista 31.5.2018 saakka.
Hyödynnämme kyselyn vastauksia myös Hotuksen toteuttamassa tutkimuksessa. Siinä kuvaamme muistisairautta sairastavien, heidän omaistensa ja läheistensä sekä muistisairaiden parissa työskentelevien näkemyksiä ja kokemuksia muistisairautta sairastavan henkilön muutosta ympärivuorokautiseen hoivaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus tuoda muistisairautta sairastavien ja heidän lähipiirin ääni kuuluviin tässä tärkeässä asiassa.
Lisätietoja: Heidi Parisod ja Hannele Siltanen, Hotus

Jokaisella muistisairaalla on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään

Tiedote 20.2.2018

Suomessa on arviolta 200 000 muistisairauksia sairastavaa (Muistisairaudet*: Käypä hoito -suositus, 2017), joista jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään. Koti on muistisairaalle oikea asuinpaikka niin kauan kuin se on hänen tahtonsa mukaista ja vastaa hänen tarpeisiinsa, mutta sairauden edetessä koti voi muuttua muistisairaalle turvattomaksi ympäristöksi. Ympärivuorokautisen hoivapalvelun piiriin tapahtuvan oikea-aikaisen muuton tarpeen tunnistaminen ja puheeksiotto voivat olla haastavia.

Hotus on aloittanut Muistiliiton kanssa yhteisen STEA:n rahoittaman hankkeen (2018–2020), jonka tavoitteena on edistää muistisairaan hyvän ja turvallisen hoidon toteutumista. Hankkeessa laaditaan yhdessä muistisairaiden, heidän omaistensa ja muiden sidosryhmien kanssa työkalu, joka auttaa arvioimaan, milloin keskustelu muutosta ympärivuorokautisten hoivapalveluiden piiriin on hyvä aloittaa. Hankkeessa myös luodaan toimintamalli työkalun valtakunnalliseen käyttöönottoon.

*Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 19.2.2018).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

OTA YHTEYTTÄ:

Tutkija Heidi Parisod
Puh: +358 44 529 0037
heidi.parisod(at)hotus.fi

Tutkija Hannele Siltanen
Puh: +358 50 527 7433
hannele.siltanen(at)hotus.fi