Muistisairaan henkilön asuinpaikan merkitys korostuu entisestään, kun ajat ovat poikkeavat

Koti on muistisairaan paras asuinpaikka niin kauan, kun se on hänen oman toiveensa mukainen valinta ja ennen kaikkea turvallinen. Suomalaisissa kodeissa asuu tällä hetkellä pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavia ihmisiä, joko yksin tai läheisen kanssa. Hoitotyön tutkimussäätiössä (Hotus) on jo parin vuoden ajan kehitetty yhteistyössä Muistiliiton kanssa Muistava-työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida, milloin muistisairaan henkilön asumisen suunnittelu ja mahdollinen muutto tarvittaessa esimerkiksi ympärivuorokautisten palvelujen piiriin tulee ajankohtaiseksi.

Tämänhetkinen Suomen hallituksen julistama poikkeustila muistuttaa meitä siitä, että yhteiskunnassa on varauduttava yhä paremmin siihen, että jokainen muistisairas asuu hänelle turvallisissa olosuhteissa. Näin voimme varmistaa, ettei nykyisen kaltaisissa poikkeavissa olosuhteissa tämän haavoittuvan ryhmän turvallisuus olisi entisestään vaarantunut.

Pidetään huolta toisistamme niin normaaleissa kuin poikkeavissakin olosuhteissa.

Muistava-hankkeen sivut

Kuvan lähde: Aamulehti 19.3.2020, #kiitos Kristiina Heikkilä