Hotus-hoitosuositus: Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä

Muistisairaiden hoidon tavoitteena on, että muistisairas voi elää sairaudestaan huolimatta mahdollisimman täysipainoista ja omannäköistään elämää omien voimavarojensa puitteissa. Tämän hoitosuosituksen tarkoituksena on tarjota kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin perustuva näyttö lääkkeettömistä menetelmistä, joita voidaan hyödyntää hoitotyössä tukemaan muistisairaan päivittäistoiminnoista suoriutumista.

Hoitosuosituksen tavoitteena on edistää muistisairaiden täysipainoista elämää oman toimintakykynsä puitteissa ja saamansa tuen turvin. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä sekä edistää vaikuttavien ja muistisairaalle merkityksellisten lääkkeettömien menetelmien käyttöä.

 

 

 

 

 

 

 

Palaa  hoitosuositusten pääsivulle tästä