Muut Hotuksen julkaisemat näyttövinkit

Mitkä tekijät ovat yhteydessä sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen? (julkaistu 23.3.2020)

Saavatko keuhkoahtaumatautia sairastavien läheiset ohjausta ja tukea sairauden omahoidosta? (julkaistu 3.3.2020)

Luontoon liittyvillä menetelmillä voidaan vaikuttaa mielenterveyteen ja verenpaineeseen (julkaistu 4.2.2020)

Miten liikuntaharjoittelu vaikuttaa gerasteniasta kärsivien ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn? (julkaistu 18.12.2019)

Mitkä leikkausta edeltävät tekijät ovat yhteydessä huonoon kivunhallintaan leikkauksen jälkeen? (julkaistu 18.12.2019)

Kompressiohoito laskimovajaatoiminnasta johtuvan alaraajaturvotuksen estohoidossa (julkaistu 15.10.2019)

Edistääkö SBAR-raportointimenetelmän käyttö potilasturvallisuutta? (julkaistu 21.8.2019)

Mitä tutkimusklubin järjestämisessä tulee huomioida (julkaistu 14.5.2019)

Sepelvaltimotautia sairastavan osallistuminen sydänkuntoutukseen (julkaistu 8.4.2019)

Miten voidaan edistää potilaan osallistumista hoitotyön vuoteenvierusraportointiin? (julkaistu 21.2.2019)

Minkälaiseksi sairaanhoitajat ja sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat ammattipätevyytensä ja mitkä tekijät ovat yhteydessä sairaanhoitajien korkeampaan itsearvioituun ammattipätevyyteen NCS (Nurse Competence Scale) -ammattipätevyysmittarilla mitattuna? (julkaistu 4.2.2019)

Minkälaisia vaikutuksia hoitajajohtoisella potilaslähtöisellä hoidolla on sepelvaltimotautia sairastavan riskikäyttäytymiseen, sydämen fysiologisiin parametreihin (esim. verenpaine) tai terveyteen liittyvään elämänlaatuun? (julkaistu 8.1.2019)

Terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia ohjatuista harjoitteluista (julkaistu 5.3.2018)

Näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen edistäminen koulutuksen avulla (julkaistu 19.2.2018)

Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden toteutumista edistävät tekijät (julkaistu 29.11.2018)

Opiskelijaohjaajien kokemuksia terveysalan kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksesta (julkaistu 20.12.2017)

Teach-back pitkäaikaissairaan henkilön ohjausmenetelmä (julkaistu 2017)

Sosiaalisen median käytön vaikutus potilaisiin ja hoitosuhteeseen (julkaistu 2017)

Hyvien käytäntöjen leviäminen terveydenhuoltojärjestelmän tasolla (julkaistu 2016)

Terveydenhuollon päättäjien järjestelmällisten katsausten hyödyntämistä edistävät tekijät (julkaistu 2016)

Työympäristöön liittyvät tekijät lääkkeenantopoikkeamien taustalla (julkaistu 2016)

Hoitosuositusten käyttöönotossa tapahtuva tiedon ”hävikki” esteenä tutkimusnäytön hyödyntämiselle (julkaistu 2015)

Potilaan ja hänen läheistensä kokemukset hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta (julkaistu 2014)

Takaisin Näyttövinkit-pääsivulle pääset tästä