Näytön koosteet

Näytön kooste 1/2020:

Mitä hoitotyöntekijöiden tulee huomioida, jos kankaisia kasvomaskeja käytetään hoitotyössä?

Löydät näytön koosteen täältä: Näytön kooste kankaisista kasvomaskeista, Hotus

 

Tulossa uutta materiaalia

Mikä on näytön kooste?

Näytön kooste on Rapid review -menetelmällä* laadittu tutkimusnäytön tiivistelmä ajankohtaisesta aiheesta. Se voidaan laatia aiheesta, josta ei ole saatavissa jo julkaistua hyvälaatuista järjestelmällistä katsausta. Näytön kooste perustuu tietokantahauilla löytyneisiin alkuperäistutkimuksiin. Hotus julkaisee myös järjestelmällisistä katsauksista laadittuja Näyttövinkkejä terveydenhuoltoon. Löydät julkaistut Näyttövinkit täältä.

Rapid review -katsaukset ovat järjestelmällisten katsausten yksinkertaistettu muoto. Rapid review -katsauksissa voidaan järjestelmällisten katsausten tiukasta ja aikaa vievästä protokollasta poiketen tehdä esimerkiksi rajatumpia tietokantahakuja vain muutamasta tietokannasta, hakea vain tuoreinta tutkimustietoa aiheesta tai toteuttaa tietokantahaku ja mukaan otettujen tutkimusten laadunarviointi vain yhden tutkijan toimesta toisen varmistaessa tulokset. Rapid review -katsauksia hyödynnetään koostettaessa tutkimusnäyttöä ajankohtaisista aiheista, joista tarvitaan tutkimusnäyttöä käyttöön nopealla aikataululla.

 

*Tricco AC, Antony J, Zarin W, Srifler L, Ghassemi M, Ivory J, Perrier L, Hutton B, Moher D, Straus SE. 2015. A scoping review of rapid review methods. BMC Medicine 13: 224.