Näyttöön perustuva terveydenhuolto

Näyttöön perustuva terveydenhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu tiedon tarpeen tunnistamisesta, tiedon tuottamisesta, näytön kokoamisesta, näytön levittämisestä ja näytön käyttöönotosta. Sen tavoitteena on turvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon keinoin palveluita tarvitsevien ihmisten hyvä hoito ja tasa-arvoinen kohtelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien oikeanlainen kohdentaminen. (Jordan ym. 2016.)

Kuvio 1. Näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli (Jordan ym. 2016). Kuvion julkaisulupa: JBI 25.10.2018

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon tehtävät jakautuvat useille eri toimijoille:

Maailmanlaajuinen hyvinvointi (tarpeen tunnistaminen): Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tunnistavat tiedon tarpeita nykyisissä menetelmissä ja toimintatavoissa

Tiedon tuottaminen: Tutkijat tuottavat tutkimustietoa

Tiedon tiivistäminen: Näyttöön perustuvien suositusten ja järjestelmällisten katsausten laatijat (esim. tutkijat ja asiantuntijat) tiivistävät näyttöä

Näytön levittäminen: Eri organisaatioiden (esim. Hotus, sote-alan organisaatiot ja asiantuntijatahot, oppilaitokset) toimijat levittävät näyttöä

Näytön käyttöönotto: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, kehittäjät, asiantuntijat ja ammattihenkilöt (esim. sairaanhoitajat ja lähihoitajat) ottavat sen käyttöön toiminnassaan.

Lähde: Jordan Z, Lockwood C, Aromataris E, Munn Z. 2016. The updated JBI model for evidence-based healthcare. The Joanna Briggs Institute.

Katso Hotuksen julkaisema video näyttöön perustuvasta terveydenhuollosta Hotuksen Youtube-kanavalta