Näyttöön perustuva toiminta organisaation tasolla

Näytön käyttöönotto organisaatiossa on jatkuva prosessi, joka etenee seuraavasti:

  1. Nykykäytännön kehittämistarpeen tunnistaminen
  2. Suunnitelma käytännön yhtenäistämisestä näyttöön perustuen
  3. Yhtenäisen käytännön käyttöönotto
  4. Käytännön seuranta ja arviointi

Näytön käyttöönoton tueksi on kehitty useita eri malleja, joista yksi on Hotuksen Yhtenäisten käytäntöjen kehittämisen malli (FinYHKÄ). Lue lisää täältä.

Asiantuntijuustoimintamalli

Kehitettäessä näyttöön perustuvaa toimintaa organisaation tasolla voidaan hyödyntää asiantuntijuustoimintamallia (STM 2009), joka kuvaa eri hoitotyön asiantuntijoiden roolia näyttöön perustuvassa toiminnassa. Lue lisää täältä.

Miten varmistetaan, että näyttöön perustuva toiminta vakiintuu?

Yhtenäisen käytännön kehittämisen ja käyttöönoton jälkeen tavoitteena saada pysyviä muutoksia toimintaan eli sulauttaa näyttöön perustuva käytäntö yksilöiden ja ryhmien päivittäiseen työhön. Näytön käytön vakiintuminen on edellytys hoidon laadun ja potilasturvallisuuden toteutumiselle.

  •  Prosessi, joka edellyttää aktiivista ja tavoitteellista toiminnan seurantaa ja arviointia
  •  Edellyttää riittäviä resursseja ja organisaation tukirakenteita
  •  Hoitotyön johtajilla ja lähiesimiehillä on erityinen vastuu näyttöön perustuvan toiminnan vakiintumisessa