Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma (07.11.2018 – 13:12)

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittämisohjelma

Valmennus antaa konkreettisia työkaluja hoitotyön ja terveydenhuollon näyttöön perustuvaan toiminta- ja palvelukäytäntöjen kehittämiseen. Valmennus lisää ymmärrystäsi näyttöön perustuvasta toiminnasta ja opit toteuttamaan kehitysprojektin ideasta uuden toimintamallin käyttöönottoon.

Valmennuksen sisältö tukee näyttöön perustuvan toiminnan kehitystarpeita ja se kattaa koko näyttöön perustuvan toiminnan prosessin. Opintojaksojen sisällöissä yhdistyy tutkimusnäyttö, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä tuote- ja palvelukehitysosaamisen edistäminen.

Tavoitteet

  • Hyvien, näyttöön perustuvien käytäntöjen jakaminen
  • Uusien toimintamallien kehittäminen näyttöön perustuen
  • Palvelumuotoilun työkalujen käyttöönotto näyttöön perustuvassa toiminnassa
  • Verkostoyhteistyön ja moniammatillisen toiminnan edistäminen

Valmennus on suunnattu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityisen sektorin eri tehtävissä toimiville terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää organisaationsa hoitotyötä, palveluita ja toimintaa.

Valmennus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksutonta. Valmennuksen kesto on noin 1-1,5 vuotta. Oppisopimuskoulutus sisältää 8 valmennuspäivää koko ryhmälle ja pienryhmille 3 työpajatilaisuutta. Koulutus ja siihen liittyvä näyttötutkinto johtavat arvostettuun tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon.

Lisätiedot tästä mielenkiintoisesta valmennuksesta ja ilmoittautumisesta löydät tästä linkistä