Näyttövinkki®

Mielenkiintoista uutta luettavaa!

Näyttövinkki® 1/2023:

Millaisin keinoin potilaita ja omaisia voidaan ohjata tunnistamaan potilaan henkeä uhkaava voinnin muutos?

(julkaistu 31.1.2023)

Ikääntyneet

2022:

Miten muistisairaat kokevat lääkkeettömät menetelmät ja niihin osallistumisen?

Mitkä asiat estävät tai mahdollistavat ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvien ikääntyneiden ulkoilua?

2021:

Mitä ikääntyneiden sosiaalisiin tarpeisiin liittyviä tekijöitä heille tarkoitetuissa palveluissa tulee huomioida?

Mistä tunnistan ikääntyviin muistisairaisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun asumis- ja hoivaympäristöissä?

Mitkä tekijät vaikuttavat ikääntyneen liikuntakyvyn ylläpitämiseen ja palauttamiseen sairaalahoidossa?

Miten aivoinfarktipotilaan varhennetun kotikuntoutuksen vaikutukset näkyvät yksilö- ja yhteiskuntatasolla?

2020:

Kuinka kuntoutumista edistävällä hoitotyöllä voidaan vaikuttaa kotihoidon palveluiden käyttöön ja kustannuksiin sekä ikääntyneiden toimintakykyyn?

Millaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden yksinäisyyteen, sosiaaliseen eristyneisyyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen?

2019:

Miten liikuntaharjoittelu vaikuttaa gerasteniasta kärsivien ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn?

2018 ja sitä vanhemmat:

Geriatrisen arvioinnin merkitys päivystyspoliklinikalla

Fyysisesti aktiivinen elämäntyyli ja ikääntyminen

Ravitsemusinterventioiden vaikuttavuus kotona asuvien ikääntyneiden kehonkoostumukseen

Ikääntyneiden kaltoinkohtelun tunnistaminen ja ehkäisy: Asiakaslähtöiset, yhteistyö- ja järjestelmätason kattavat lähestymistavat

Muistisairaan henkilön läheisen tukeminen

Kotona asumista tukevien kotikäyntien vaikutus ikääntyvien toimintakykyyn

Mikä on Näyttövinkki®

Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista.

Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Lisäksi Näyttövinkkejä julkaistaan hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista.

Näyttövinkkien toimittajakunta

Tutkija Lotta Hamari, TtT, ft ja tutkija Kaisa Marin, TtM, sh

Haluatteko laatia Näyttövinkin®?

Näyttövinkki laaditaan asiantuntijayhteistyönä, yhteistyössä Hotuksen toimittajakunnan kanssa. Löydät laadintaohjeen tästä linkistä.

Näyttövinkki-luonnoksen voit palauttaa tämän linkin kautta. Toimittajakunta arvioi palautetut Näyttövinkki-luonnokset ja ilmoittaa julkaisupäätöksestä.

Tunnistatko tarpeen Hotus-hoitosuositukselle® ja Näyttövinkeille®?

Oletko huomannut potilaan hoidossa toimintatapoja tai hoitokäytäntöjä, jotka vaihtelevat eri toimintayksiköiden tai työntekijöiden välillä? Koordinoimme kansallisten hoitosuositusten laadintaa. Tarvitsemme apuasi tunnistamaan aiheita, joista tarvitaan hoitosuositus yhtenäistämään potilaan hoitoa. Ehdota aihetta Hotukselle alla olevalla lomakkeella. Voit tarkastaa aiemmin ehdotettuja aiheita täältä.

Ehdota aihetta Hotukselle tästä linkistä aukeavalla lomakkeella

Katso Hotuksen julkaisemat Näyttövinkkivideot YouTubesta