Näyttövinkki® 8/2021: Tunnista ja ehkäise ikääntyviin muistisairaisiin kohdistuva kaltoinkohtelu

Tänään vietämme World Elder Abuse Awareness -päivää ja julkaisemme Näyttövinkin 8/2021, joka tarjoaa tietoa, miten voi tunnistaa ja ehkäistä ikääntyviin muistisairaisiin kohdistuva kaltoinkohtelu asumis- ja hoivaympäristöissä. Kaltoinkohtelu voi olla monimuotoista ja vakavimmillaan fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa.

Kaltoinkohtelun riskitekijöitä

Muistisairaaseen kohdistuvan kaltoinkohtelun riskitekijöitä ovat mm. korkea ikä, naissukupuoli, läheisen ja muistisairaan keskinäisen suhteen laatu sekä muistisairaan hoidon tarve ja läheisen uupuminen.

Riskitekijöitä sille, että muistisairas itse toimii kaltoinkohtelijana ovat mm. korkea ikä, miessukupuoli ja aggressiivinen käyttäytyminen.

Hoitoympäristöön liittyviä riskitekijöitä ovat henkilöstön vähäisyys ja uupuminen sekä ahtaat tilat.

Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä ovat puutteellinen koulutus, vähäinen työkokemus sekä kielteiset asenteet muistisairaita kohtaan. Lisäksi se, ettei välttämättä tunnisteta ja ymmärretä muistisairaudesta johtuvaa käyttäytymistä ja tunnisteta kaltoinkohtelua tai tiedetä, kuinka siihen tulee puuttua.

Kaltoinkohtelua ehkäiseviä tekijöitä

Kaltoinkohtelua ehkäiseviä tekijöitä ovat iäkkäiden muistisairaiden hyvinvoinnin huomioiminen, hoitohenkilöstön osaamisen edistäminen, henkilöstön tukeminen johtamisen keinoin. Kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen tulisi tapahtua viiveettä.

Seuraa ja tykkää meistä: