Näyttöön perustuva hoitotyön tilan arviointi

Toteutuuko hoitotyö Suomessa näyttöön perustuen?

Hotus arvioi ja seuraa noin kolmen vuoden välein toteutettavalla kansallisella kyselytutkimuksella näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien rakenteiden kehittämistarpeita. Kyselytutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien kanssa.

Hotus toteutti järjestyksessään toisen näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilan arvioinnin loppuvuodesta 2021. Kyselyssä käytettiin ensimmäistä kertaa Hotuksen NPH-mittaria, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa toimivat arvioivat näyttöön perustuvan hoitotyön nykytilannetta. NPH-mittari on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkijoiden kanssa.

 

 

Vuoden 2021 kyselytutkimus

Hotus toteutti järjestyksessään toisen näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöidentilaa arvioivan kansallisen kyselytutkimuksen loppuvuodesta 2021.

Vuonna 2021 toteutetun kyselytutkimuksen kohdejoukko oli edellistä laajempi. Kysely kohdennettiin Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluorganisaatioissa työskenteleville johto- ja hallintotehtävissä, asiantuntijatehtävissä ja kliinisissä hoitotyön tehtävissä toimiville henkilöille. Kliinisissä tehtävissä toimivista mukana olivat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat ja täysin uutena ryhmänä ensimmäistä kertaa myös lähi- ja perushoitajat.

Näyttöön perustuvan hoitotyön ja sitä tukevien tekijöiden tilaa arvioitiin vuonna 2021 ensimmäistä kertaa Hotuksen NPH-mittarilla.

Vuoden 2021 tuloksia koskevat raportti julkaistu 9.6.2022.

Vuoden 2017 Hotuksen ja Suomen Sairaanhoitajien kyselytutkimus

Järjestyksessään ensimmäinen näyttöön perustuvan hoitotyön tilaa arvioiva kysely toteutettiin Hotuksen ja Suomen Sairaanhoitajien  yhteistyönä vuonna 2017. Tarkemmat tiedot kyselyn toteutuksesta ja tulokset saatavissa vuonna 2018 julkaistusta raportista.