NPT-symposium

V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium – järjestettiin 9.-10. kesäkuuta 2022

#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Teemana: Hoidon laatu näkyville näyttöön perustuvalla toiminnalla

Ohjelma

Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.

Järjestäjät: HUS ja HOTUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus

Käytännön järjestelyt Elämys Group

Näytöllä Tuloksiin -kilpailu 2022

Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Lämmin kiitos kaikille erittäin kovatasoiseen vuoden 2022 kilpailuun osallistuneille!

Kilpailussa palkitut

Kilpailussa palkitut sekä kunniakirjan saaneet löydät tästä uutislinkistä

Kilpailun palkinnot ovat mahdollistaneet seuraavat tahot, lämmin kiitos seuraaville organisaatioille:

1. palkinto 3 000 € – Suomen Sairaanhoitajat ry
2. palkinto 2 000 € – Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
3. palkinto 1 000 € – Kustannus Oy Duodecim

Käytäntöjen arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen. Hyvässä käytännön kuvauksessa täyttyivät seuraavat kriteerit:

  • Hanke on innovatiivinen ja merkittävä potilaan hoidon, hoitoprosessin tai terveydenhuollon ammattilaisten työn kannalta.
  • Ongelma, johon ratkaisua etsitään, on kuvattu selkeästi seurantatiedon tai tilannetta kuvaavan mittaustuloksen avulla.
  • Kehittämisprosessi on kuvattu selkeästi ja siitä ilmenee käytetyt menetelmät, mukanaolevat toimijat sekä millaista näyttöä kehittämisen aikana on hyödynnetty.
  • Tulokset on osoitettu seurantatiedon avulla.
  • Toiminnan vakiinnuttaminen on kuvattu ja toiminta on monistettavissa muihin organisaatioihin.

Lue lisää kilpailun yhteisistä kriteereistä täältä

 

Kiitos kaikille upeille esiintyjille!

Esitysten tiivistelmät:

Missä mennään näyttöön perustuvassa hoitotyössä – kansallisen kyselyn tuloksia – Heidi Parisod, tutkija, Hotus

Hyvä kierre -hanke yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken – Anniina Heikkilä, kehittämispäällikkö, HUS sekä Katariina Stenman, palvelupäällikkö, Porvoon kaupunki

FinAME-mallin kehittäminen – Annukka Tuomikoski, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, PPSHP, OYS

Täsmäkoulutuksella kohti näyttöön perustuvan toiminnan osaamista ja oivallusta- case Tays – Susanna Teuho, opetusylihoitaja sekä Tiina Kortteisto, arviointiylihoitaja, TAYS

Ammatillisen siirtymävaiheen tukiohjelmat, ASTU-malli – Marita Ritmala, magneettiohjelman johtaja, HUS

”Näytöllä tuloksiin” -kilpailun I palkinto:
OYS Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku osana valtimotautipotilaan palvelupolkua – Johanna Keränen, sydänhoitaja, OYS

Päätöksentuki ja Terveyshyötyarvio – näyttöön perustuvaa hoitoa yhdenvertaisesti – Ilkka Kunnamo, kehitysjohtaja, Kustannus Oy Duodecim; terveyskeskuslääkäri, Saarikka

Keynote:
Potilas- ja asiakasturvallisuuden seuranta ja mittarit kehittämisen ja omavalvonnan tukena – Maria Virkki, VH-TEAS hankejohtaja, johtava asiantuntija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

”Näytöllä tuloksiin” -kilpailun II palkinto: Haavakartoitukseen perustuvan haavanhoidon täydennyskoulutuksen malli – Leena Jalonen, asiantuntijasairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja ja
Minna Ylönen, ylihoitaja, Turku, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Näyttöön perustuvan terveydenhoitajatyön johtaminen – Tiina Mäenpää, puheenjohtaja, Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL ry (päivitetään mahdollisesti myöhemmin)

Esimiesten toiminta näyttöön perustuvan toiminnan johtajina – Anne Lunden, ylihoitaja, HUS

”Näytöllä tuloksiin” -kilpailun III palkinto: Potilaan unen tukeminen vuodeosastolla – Minna Heino, projektisuunnittelija ja
Marita Koivunen, kehittämisylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri / Satasairaala

PALKO:n toiminta – mitä, miksi ja miten? – Kati Koskinen, pääsihteeri, STM

Näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto ja implementointi lapsiperhepalveluissa – Marjo Kurki, erikoistutkija, ITLA

Keynote:
Vertaiskehittämällä näyttöä käytännön kehittämiseen – laadulla on tekijänsä! – Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Hoitotyön kehittäminen, opetus- ja tutkimusosaamiskeskus, KYS