NPT-symposium

Tulossa: V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium järjestetään 9.-10. helmikuuta 2022

Teemana:

Hoidon laatu näkyville näyttöön perustuvalla toiminnalla

Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.

#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Järjestäjät: HUS ja HOTUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus

V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium järjestetään 9.-10. helmikuuta 2022 – tervetuloa mukaan!

Pelkkä kuva NPT-symp

Näytöllä Tuloksiin -kilpailu 2022

Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään seuraavassa V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa 9.-10.2.2022 samoin kuin viime kerralla.

  • Ilmoita kehittämänne käytäntö mukaan kilpailuun tästä.
  • Lue lisää kilpailun yhteisistä kriteereistä täältä.

Saimme vuoden 2019 kilpailuun yhteensä 19 hakemusta eri puolilta Suomea. Arviointiraati kiinnitti kilpailutöiden arvioinnissa erityistä huomiota siihen, miten näyttöön perustuvaa tietoa oli hyödynnetty kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin ja tulosten kuvaukseen.

Nämä mielenkiintoiset näyttöön perustuvat kehittämishankkeet esitellään kilpailun päätyttyä organisaatioiden luvalla uudessa Hotuksen Hyvien Käytäntöjen pankissa. Hankkeet arvioidaan samoilla kriteereillä kuin Näytöllä tuloksiin -kilpailuun osallistuneet hankkeet. Ilmoita myös oman organisaatiosi hankkeet kilpailuun ja pankkiin mukaan!