NPT-symposium

Järjestämme yhdessä HUS:n kanssa webinaarin jaksamisenne tueksi: 11.2.2021 klo 12.00 – 16.00.

#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Teema: Covid-19-pandemian poikkeusolot ja uusi normaali terveydenhuollossa

Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle myös Covid-19-pandemian tilanteessa. Webinaari on tarkoitettu terveydenhuollon eri tehtävissä toimiville ammattihenkilöille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lue lisää tapahtuman esitteestä

Webinaarin ohjelmalinkki

Ilmoittautumislinkki webinaariin (HUOM – HUS:n työntekijät ilmoittautuvat webinaariin sisäisen Harppi-koulutusjärjestelmän kautta)

Tilaisuus on maksuton. Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumistasi koskien, olethan yhteydessä suoraan yhteyshenkilöömme: (anne.vartio@hus.fi  puhelin 050 4286987)

Järjestäjät: HUS ja HOTUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus

V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium järjestetään 9.-10. helmikuuta 2022

#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Teema: Hoidon laatu näkyville näyttöön perustuvalla toiminnalla

Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.

Järjestäjät: HUS ja HOTUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus

Pelkkä kuva NPT-symp

 

Näytöllä Tuloksiin -kilpailu 2022

Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään seuraavassa V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa 9.-10.2.2022 samoin kuin viime kerralla.

  • Ilmoita kehittämänne käytäntö mukaan kilpailuun tästä.
  • Lue lisää kilpailun yhteisistä kriteereistä täältä.

Saimme vuoden 2019 kilpailuun yhteensä 19 hakemusta eri puolilta Suomea. Arviointiraati kiinnitti kilpailutöiden arvioinnissa erityistä huomiota siihen, miten näyttöön perustuvaa tietoa oli hyödynnetty kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin ja tulosten kuvaukseen.

Nämä mielenkiintoiset näyttöön perustuvat kehittämishankkeet esitellään kilpailun päätyttyä organisaatioiden luvalla uudessa Hotuksen Hyvien Käytäntöjen pankissa. Hankkeet arvioidaan samoilla kriteereillä kuin Näytöllä tuloksiin -kilpailuun osallistuneet hankkeet. Ilmoita myös oman organisaatiosi hankkeet kilpailuun ja pankkiin mukaan!