NPT-symposium

V Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium – järjestettiin 9.-10. kesäkuuta 2022

#nptsymp (tapahtuman tunnus somessa)

Teemana: Hoidon laatu näkyville näyttöön perustuvalla toiminnalla

Ohjelma

Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitokäytännöt ovat edellytys laadukkaalle hoidolle ja sen toteutumiselle yhdenvertaisesti jokaisen potilaan ja asiakkaan kohdalla kaikissa hoitopaikoissa.

Järjestäjät: HUS ja HOTUS sekä Suomen JBI yhteistyökeskus

Käytännön järjestelyt Elämys Group

Näytöllä Tuloksiin -kilpailu 2022

Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Lämmin kiitos kaikille erittäin kovatasoiseen vuoden 2022 kilpailuun osallistuneille!

Kilpailussa palkitut

Kilpailussa palkitut sekä kunniakirjan saaneet löydät tästä uutislinkistä

Kilpailun palkinnot ovat mahdollistaneet seuraavat tahot, lämmin kiitos seuraaville organisaatioille:

1. palkinto 3 000 € – Suomen Sairaanhoitajat ry
2. palkinto 2 000 € – Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
3. palkinto 1 000 € – Kustannus Oy Duodecim

Käytäntöjen arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen. Hyvässä käytännön kuvauksessa täyttyivät seuraavat kriteerit:

  • Hanke on innovatiivinen ja merkittävä potilaan hoidon, hoitoprosessin tai terveydenhuollon ammattilaisten työn kannalta.
  • Ongelma, johon ratkaisua etsitään, on kuvattu selkeästi seurantatiedon tai tilannetta kuvaavan mittaustuloksen avulla.
  • Kehittämisprosessi on kuvattu selkeästi ja siitä ilmenee käytetyt menetelmät, mukanaolevat toimijat sekä millaista näyttöä kehittämisen aikana on hyödynnetty.
  • Tulokset on osoitettu seurantatiedon avulla.
  • Toiminnan vakiinnuttaminen on kuvattu ja toiminta on monistettavissa muihin organisaatioihin.

Lue lisää kilpailun yhteisistä kriteereistä täältä

 

Tulossa:

VI Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium

Ajankohta vuodelle 2024 toistaiseksi avoinna