Omahoidon ohjauksen sisällöt sydämen vajaatoimintapotilaan hoitotyössä -hoitosuositus

Alkuperäinen suositus on julkaistu 1.7.2011, suositus on päivitetty 22.10.2018

Suosituksen tarkoituksena on kuvata sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan omahoidon ohjauksen keskeiset sisällöt. Suositus on tarkoitettu kaikille sydämen vajaatoimintapotilaan omahoidon ohjausta antaville hoitotyöntekijöille. Suosituksen sisällöt soveltuvat sairaalahoitojaksolla, kotiutumisvaiheessa ja kotiutumisen jälkeisessä intensiivisen sairauden tilan seurannassa tapahtuvaan omahoidon ohjaukseen. Suosituslausekkeet soveltuvat omahoidon ohjaukseen erityisesti niille sydämen vajaatoimintapotilaille, joilla esiintyy toistuvasti sairauden oireita.

Hoitosuosituksen lyhennelmä

Hoitosuositus

 

Palaa hoitosuositusten pääsivulle tästä