Hotus-hoitosuositus: Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä

Suositus julkaistu 2.10.2015 – tämä suositus on päivitettävänä

Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä on näyttöön perustuva suositus, jonka ensisijaisena tavoitteena on koota yhteen paras mahdollinen näyttö aiheesta. Tämän näytön avulla voidaan tunnistaa painehaavariskissä olevat potilaat vaiheessa, jolloin ehkäisevät toimet ovat potilaan kannalta vaikuttavia, merkityksellisiä ja turvallisia sekä kustannusvaikuttavia potilaan ja yhteiskunnan kannalta. Ehkäisevät hoitotyön toiminnot kuuluvat hoidon jokaiseen vaiheeseen. Samalla painehaavojen esiintyvyys vähenee.

Hoitosuosituksen tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, opettajien ja opiskelijoiden sekä potilaiden ja omaisten tietoisuutta painehaavojen ehkäisystä ja tunnistamisesta.