Hotus-hoitosuositus: Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon

Suositus julkaistu 8.10.2015 – status 9/2019: ko. hoitosuositus on päivityksessä

Suosituksen tavoitteena on ollut koota tutkimuksiin ja asiantuntijoiden konsensukseen perustuva näyttö potilaan ohjauksesta laboratorionäytteenottoon. Laboratoriotutkimusten pyyntö- ja potilaan ohjauskäytännöt näytteiden ottoon vaihtelevat ja ovat usein puutteelliset.  Koska tutkimusten mukaan eniten virheitä todetaan laboratoriotutkimusten analyyttistä vaihetta edeltävissä vaiheissa, laboratoriotutkimuksen preanalyyttisessa vaiheessa, suositus on haluttu kohdentaa juuri näihin laboratoriotutkimuksen kriittisiin vaiheisiin. Potilaan virheellinen tunnistaminen aiheuttaa vakavia potilasturvallisuusriskejä. Myös puutteet poikkeamien ilmoittamisessa aiheuttavat virheitä tulosten tulkinnassa. Suosituksen ulkopuolelle jäävät näytteenoton tekninen vaihe, josta löytyy kansainvälisiä suosituksia ja standardeja sekä tutkimusten analyyttinen vaihe.

Suosituksen tavoitteena on, että potilaan laboratoriotutkimuksiin lähettävät ja ohjaavat ammattihenkilöt ja potilas itse ymmärtävät ohjeiden merkityksen ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Varmistamalla oikeat menettelytavat vältetään potilaan hoidon tarpeetonta viivästymistä sekä parannetaan hoidon laatua ja tehokkuutta.