PROJEKTER

Projektet Muistava

Tillsammans med Minnesförbundet genomför Hotus projektet Muistava (2018–2020) som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Projektets mål är att säkerställa att demenssjuka får en god och trygg vård genom att utarbeta ett verktyg som stöder valet av bostadsform för demenssjuka och att därtill anknytande frågor tas upp. I projektet skapas även en handlingsmodell för att verktyget ska kunna tas i bruk på nationell nivå.

 

Projektet Hoitotyön sähköinen päätöksentuki (vårdarbetets e-stöd för beslutsfattande)

Syftet med Hotus projekt Hoitotyön sähköinen päätöksentuki (2020–) är att se över hur det i patientinformationssystemen integrerade e-stödet för beslutsfattande används inom vårdarbetet och e-stödets möjligheter som en stödstruktur för evidensbaserat vårdarbete inom primärvården.

Avsikten är även att tillsammans med vårdarbetarna vidareutveckla e-stödet för beslutsfattande för att motsvara vårdarbetets behov och integrera Hotus vårdrekommendationer som en del av systemet, inledningsvis egenvårdsanvisningarna för personer med lungobstruktionssjukdom i innehållet i den kompletta vårdrekommendationen.

 

Päätöksentukihanke kuva