PROJEKT

Projektet Muistava

Tillsammans med Minnesförbundet genomför Hotus projektet Muistava (2018–2020) som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Projektets mål är att säkerställa att demenssjuka får en god och trygg vård genom att utarbeta ett verktyg som stöder valet av bostadsform för demenssjuka och att därtill anknytande frågor tas upp. I projektet skapas även en handlingsmodell för att verktyget ska kunna tas i bruk på nationell nivå.

Projektet Värdarbetets e-stöd för beslutsfattande (Hoitotyön sähköinen päätöksentuki)

Syftet med Hotus projekt Vårdarbetets e-stöd för beslutsfattande (2020-), är att granska hur e-stödet för beslutfattande, som är integrerat i patientinformationssystemet, används inom vårdarebetet. Syftet är också att utreda e-stödets möjlighet att fungera som en stödstruktur för evidensbaserat vårdarbete inom primärvården.

Avsikten är även att tillsammans med vårdarbetarna vidareutveckla e-stödet för beslutsfattande till att motsvara vårdarbetets behov och integrera Hotus vårdrekommendationer som en del av systemet.

 

 

 

Päätöksentukihanke kuva