SBAR-raportointimenetelmän käyttö saattaa lisätä potilasturvallisuutta

Uusi Näyttövinkki on julkaistu 21.8.2019:

Terveydenhuollossa puutteelliseen tiedonkulkuun liittyvät ongelmat, kuten tiedonkulun katkeaminen, väärinymmärrykset tai oleellisten tietojen puuttuminen, saattavat johtaa haittatapahtumiin tai hoitovirheisiin. Yksinkertaisia, systemaattisia ja strukturoituja raportointimenetelmiä hyödyntämällä voidaan vähentää tiedonkulkuun liittyvien virheiden todennäköisyyttä. Uusimmassa Näyttövinkissä 8/2019 kuvataan SBAR-raportointimenetelmän käytön vaikutusta potilasturvallisuuteen.