Om Hotus

Hoitotyön tutkimussäätiö sf., känd som Hotus (på svenska Stiftelsen för vårdforskning sr och på engelska Nursing Research Foundation sr, NRF) är en forskningsstiftelse för vårdarbete. Hotus har den nationellt unika uppgiften att främja verksamhet som grundar sig på forskningsbelägg för att effektivera vårdmetoder och förbättra befolkningens hälsa.

De värden som styr Hotus verksamhet är hälsa, rättvisa, sanning, förtroende och sakkunskap. I sin verksamhet beaktar Hotus de aktuella nationella och internationella linjerna inom social- och hälsovård. Detta förutsätter aktivt samarbete både med de nationella service- och utbildningsorganisationerna inom social- och hälsovården och med nationella och internationella organisationer som bedriver hälsovetenskaplig forskning.