Suositusten koordinointiryhmä – SUKO

Hotus on nimennyt suositusten koordinointiryhmän (SUKO; 10 jäsentä), johon kuuluvat Hotuksen tutkimusjohtaja ja tutkijat sekä neljä asiantuntijaa seuraavilta yhteistyötahoilta: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, ammattikorkeakoulu ja yliopisto.

SUKO käsittelee  hoitosuositusten aihe-ehdotukset, hoitosuositussuunnitelmat ja lausuntokierrokselle lähtevät hoitosuositukset. SUKO kokoontuu neljä kertaa vuodessa (helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa). SUKOlle käsiteltäväksi tarkoitetut materiaalit tulee toimittaa viikkoa ennen SUKOn kokousta työryhmän mentorille. Tarkemman kokousaikataulun ja aineistojen jättöpäivämäärät näet alta.

Kuva: Aino Sutinen

Suositusten koordinointiryhmän (SUKO) kokoontumiset vuonna 2023:

Kokouksen ajankohta (aineiston viimeinen jättöpäivämäärä)

ti 14.2. (pe 3.2.)

ti 16.5. (pe 5.5.)

ti 12.9. (pe 1.9.)

ti 14.11. (pe 3.11.)

Suositusten koordinointiryhmän (SUKO) kokoontumiset vuonna 2022:

Kokouksen ajankohta (aineiston viimeinen jättöpäivämäärä)

ti 15.2. (ti 8.2.)

ti 10.5. (ti 3.5.)

ti 13.9. (ti 6.9.)

ti 15.11. (ti 8.11.)

SUKO:n jäsenet toimikaudella 2020-2022 ja 2023-2025:

Puheenjohtaja: Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, Hotus

Sihteeri: Hannele Siltanen, tutkija, Hotus

Lotta Hamari, tutkija, Hotus

Anniina Heikkilä, kehittämispäällikkö, HUS hoitotyön johto

Kristiina Heikkilä, tutkija, Hotus

Virpi Maijala, TtT, yliopettaja, Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaisa Marin, tutkija, Hotus

Eija Paavilainen, professori, hoitotiede, Tampereen yliopisto

Heidi Parisod, tutkija, Hotus

Minna Ylönen, ylihoitaja, hyvinvointitoimiala, hallinto, Turku