JBICC: ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkiminen” -artikkeli

Tiedoksi Suomen JBI-verkostolle ja yhteistyötahoillemme sekä kaikille verkostomme toiminnasta ja työkaluista kiinnostuneille mielenkiintoinen artikkeli Uudessa artikkelissa ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden tutkiminen”, jossa Miettinen, Selander ja Linnosmaa (2020) muun muassa esittävät JBI:n systemaattisten kirjallisuuskatsausten kriittisen arvioinnin listoille uutta, laajennettua käyttötarkoitusta: nimittäin että JBI kriittisen arvioinnin listoja voisi käyttää tarkistuslistana myös alkuperäistutkimusten menetelmällisen laadun varmistamisessa….
Lue lisää


JBICCFIN: Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) 3+2 ECTS

Kyseessä on viisipäiväinen kolmeen erilliseen moduuliin jakautuva kokonaisuus, jossa koulutukseen osallistujat perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin. Tämä tapahtuu noudattaen JBI:n hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa. Moduulien ajankohdat, tällä kertaa etänä Zoomin kautta: Moduuli 1: 10.5.2021 Moduuli 2: 25–26.5.2021 Moduuli 3: 9–10.6.2021 CSR-koulutuksen…
Lue lisää