Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling Hotus-vårdrekommendation® har nu publicerats 

Med hjälp av denna rekommendation kan man förenhetliga handledningen för insulinbehandling, varvid insulinbehandlingen genomförs på ett optimalt, jämlikt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med patientens bästa: Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling Ni hittar nya och tidigare publicerade rekommendationer på svenska här  


DESG-webinaari 18.2.2021 ilmoittautuminen ja ohjelma

Suomen Diabetes Education Study Group ry (DESG) järjestää maksuttoman webinaarin to 18.2.2021 klo 13.00-15.30. Aiheena: ”Diabeteksen laaturekisteri, insuliinihoidon ohjauksen Hotus-hoitosuositus ja elintapaohjauksen kirjaaminen – uutta hoidonohjauksessa”. Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä linkistä 16.2. mennessä: ttps://link.webropolsurveys.com/S/9D54EE56B745847C Webinaariyhteyden Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille. Linkki ohjelmaan  


Uutta Hotus-hoitosuositus: Aikuisten diabetesta sairastavien insuliinihoidon ohjauksen sisältö

Hoitosuosituksen tavoitteena on tarjota kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuva näyttö aikuisen diabetesta sairastavan insuliinihoidon ohjauksen sisällöistä. Hoitosuosituksen avulla voidaan yhtenäistää insuliinihoidon ohjausta, jolloin insuliinihoito toteutuu potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, turvallisesti, optimaalisesti, tasa-arvoisesti ja kustannusvaikuttavasti. Hoitosuosituksen tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta insuliinihoidon ohjauksen sisällöistä. Hoitosuositus kohdentuu erityisesti…
Lue lisää