Näyttövinkki® 2/2022: Mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvien ikääntyneiden ulkoilua?

Ulkoilulla on paljon myönteisiä vaikutuksia ikääntyneiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Ikääntyneiden ulkoilua ympärivuorokautisen hoidon yksikössä mahdollistaa mm. hyvin hoidettu ja turvallinen piha-alue, jossa on riittävästi istuimia ja katettuja alueita riittävä henkilökuntamäärä, jolta saa apua tarvittaessa sosiaaliset aktiviteetit ulkona, kuten läheisten tapaaminen ja tapahtumat Lue Näyttövinkki® kokonaisuudessaan täältä: https://www.hotus.fi/nayttovinkit/ Kirjoittajat: Ronkainen, Katri1,2, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija Korvola,…
Lue lisää