JBICCFIN: Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) 3+2 ECTS

Kyseessä on viisipäiväinen kolmeen erilliseen moduuliin jakautuva kokonaisuus, jossa koulutukseen osallistujat perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin. Tämä tapahtuu noudattaen JBI:n hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa. Moduulien ajankohdat, tällä kertaa etänä Zoomin kautta: Moduuli 1: 10.5.2021 Moduuli 2: 25–26.5.2021 Moduuli 3: 9–10.6.2021 CSR-koulutuksen…
Lue lisää


Suomen JBI-yhteistyökeskus täyttää tänä vuonna 10 vuotta

Hotus toimii Suomen JBI yhteistyökeskuksen isäntäorganisaationa ja iloksemme voimme kertoa, että Suomen JBI yhteistyökeskus on jälleen noussut takaisin Centre of Excellence -statukselle. Tästä haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, joita ilman heitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Suomen JBI-yhteistyökeskus juhlii tänä vuonna ensimmäisiä pyöreitä vuosiaan täyttämällä 10 vuotta! Tässä kansainvälinen artikkeli, koskien merkkipaaluamme: https://jbi.global/news/article?id=2220 #yhdessä #näyttökäyttöön #hoitotyönasialla…
Lue lisää