NPT-kysely 2021 – EBP-undersökning 2021

Kaipaatko hoitotyöhön yhtenäisiä ohjeistuksia ja tutkimusnäyttöä sen perustaksi? Onko teillä käytössä hoitosuosituksia ja miten tutkimustiedon hyödyntämistä tuetaan työssäsi? Keräämme nyt tietoa kyselytutkimuksella siitä, toteutuuko hoitotyö Suomessa tutkimusnäyttöön perustuen. Keräämme tiedot nimettömänä. Miksi kysely tehdään? Se tuo hoitotyöntekijöiden äänen kuuluviin siitä, perustuuko hoitotyö näyttöön (tiivistettyyn laadukkaaseen tutkimustietoon) ja tuetaanko sitä Se antaa tietoa, miten voimme vastata…
Lue lisää


WHO-kysely: Miten terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta ja osaamista tulisi kehittää tulevaisuudessa?

Onko sinulla hyvää ideaa siitä, kuinka terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta ja osaamista voisi vahvistaa maailmanlaajuisesti? Joko nyt tai tulevaisuudessa? Mikä olisi sinun ideasi esim. jatkuvan oppimisen tukemiseksi? Maailma muuttuu jatkuvasti, puhumattakaan, kun mietitään maailmaa seuraavat 10, 20 tai jopa 30 vuotta eteenpäin. WHO toivoo vastausta kyselyyn 30. kesäkuuta 2020 mennessä. Voit vastata joko englanniksi/ranskaksi/espanjaksi. Kyselyyn vastaaminen…
Lue lisää