Hotuksen päivitetty hoitosuosituskäsikirja on julkaistu!

  Suositustyöryhmät saavat käyttöönsä päivitetyn käsikirjan, joka on tarkoitettu suositusten laadinnan tueksi. Käsikirjasta löytyy ohjeet hoitosuosituksen laadintaprosessin eri vaiheisiin. Kokonaan uutena osiona käsikirjassa on ohjeistus laadulliseen tutkimusnäyttöön perustuvien hoitosuositusten laadintaan. Käsikirja on vapaasti saatavilla https://www.hotus.fi/hoitosuositusten-laadinta/ ja siihen voivat käydä tutustumassa kaikki Hotus-hoitosuositusten laadintaprosessista kiinnostuneet.  


Verkostoissaonvoimaa: Terveyskylä ja Hotus tiivistävät yhteistyötään

Terveyskylä ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus tekevät jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteistyösopimus kirjoitettiin tammikuussa 2023. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että Hotus-hoitosuositukset® ja Näyttövinkit® ovat tulevaisuudessa enemmän esillä Terveyskylän sisällöissä. – On hienoa, että jatkossa käytännön työssä toimiville terveydenhuollon ammattilaisille on useampia luontevia väyliä saada näyttöön perustuvaa tietoa työnsä tueksi” – iloitsee Hotuksen tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Samoilla linjoilla…
Lue lisää


Näyttövinkki® 2/2023: Mitkä tekijät vanhempien itsensä kuvaamana vaikuttavat heidän näkemyksiinsä lapsensa rokottamisesta?

Vanhempien kuvaavat tekijät, jotka vaikuttavat heidän näkemyksiinsä lapsensa rokottamisesta, ovat moniulotteisia ja ne muovautuvat osana sosiaalista vuorovaikutusta. Tällaisia tekijöitä ovat mm. lapsen terveyteen ja sairauksiin, sosiaalisiin suhteisiin, poliittisiin tapahtumiin ja suhteisiin sekä vanhempien kokemuksiin ja palveluiden saatavuuteen liittyvät tekijät. Näiden tekijöiden ymmärtäminen on keskeistä vanhempien rokotusmyönteisyyden vahvistamiseksi ja riittävän rokotuskattavuuden varmistamiseksi. Tekijöihin tulee kiinnittää huomiota…
Lue lisää