Uusi Näyttövinkki 9/2020 tuo esille, kuinka teknologian avulla voidaan tarjota monipuolisia mahdollisuuksia ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen

Uusin, ajankohtainen Näyttövinkki 9/2020 kysyy: ”Millaisilla teknologisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa ikääntyneiden yksinäisyyteen, sosiaaliseen eristyneisyyteen ja fyysiseen aktiivisuuteen?” Yksinäisyys on lisääntynyt ikääntyneiden keskuudessa, mikä voi lisätä ikääntyneen sosiaalista eristyneisyyttä ja liikkumattomuutta. Uudessa Näyttövinkissä tuodaan esille, kuinka teknologian avulla voidaan tarjota monipuolisia mahdollisuuksia ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen. #ikääntyneet #Näyttövinkki #teknologia #hyvinvointi #yhdessä #hoitotyönasialla


Uusi Näyttövinkki 8/2020: Karpalotuotteista voi olla hyötyä virtsatieinfektioiden ja niiden uusiutumisen ehkäisyssä

Virtsatieinfektiot ovat Suomessa hengitystieinfektioiden jälkeen yleisimpiä hoitoa vaativia infektioita ja niiden hoidosta aiheutuu suuret kustannukset. Toistuvien virtsatieinfektioiden estohoitoon suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti lääkkeettömiä keinoja, esimerkiksi karpalotuotteita, jotta mikrobilääkeresistenssin lisääntymiseltä vältyttäisiin. Uusimmassa Näyttövinkissä 8/2020 kuvataan karpalotuotteiden tehoa virtsatieinfektioiden ehkäisyssä. #virtsatieinfektio #karpalo #Näyttövinkki #hoitotyönasialla