Näyttövinkki® 9/2022: Millaisia kokemuksia seksuaalista väkivaltaa kokeneilla aikuisilla on vertaistukiryhmistä?

Näyttövinkki 9/2022 vastaa aiheena olevaan kysymykseen: Vertaistukiryhmillä koettiin olevan myönteisiä psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Vertaistukiryhmään osallistuminen auttoi käsittelemään tunteita ja tarjosi osallistujille kaivattua vertaistukea hyväksyvässä ympäristössä. Vastavuoroisella kokemusten jakamisella koettiin olevan positiivisia vaikutuksia ihmissuhteisiin sekä toipumiseen. Ryhmän loppuminen saattaa aiheuttaa osalle osallistujista ahdistusta. Toisaalta ryhmässä on mahdollista muodostaa ystävyyssuhteita, joista saa vertaistukea ryhmän loputtua.  …
Lue lisää


Näyttövinkki® 7/2022: Millaisia stressitekijöitä ja selviytymiskeinoja on työikäisenä muistisairauteen sairastuneilla ja heidän läheisillään?

Työikäisenä muistisairauteen sairastunut ja hänen läheisensä voivat kokea mm. epävarmuutta, turhautumista, häpeää ja ahdistusta sairastumiseen liittyen. Sairauden kanssa selviytymistä tukevat mm. vertaistuki, hyväksyminen, avoimuus, yhteistyö ja tiedon hankinta. Selviytymisen kannalta on tärkeää löytää yhteisiä selviytymisstrategioita, kehittää mukautuvia kommunikoinnin menetelmiä sekä vaalia hyviä muistoja, läheisyyttä ja laatuaikaa. Tätä voi helpottaa sairauden ja sairastuneen identiteetin erottaminen toisistaan….
Lue lisää


Näyttövinkki® 6/2022: Onko ihokarvojen poistolla ennen leikkausta yhteyttä haavainfektioihin?

Tartuimme yleisöltä saamaamme aihe-ehdotukseen, jonka lopputulos on tämä Näyttövinkki. Kiitos aihetta ehdottaneelle! Miten ja milloin leikkaukseen tulevan kirurgisen potilaan ihokarvat tulee poistaa, jotta infektioriski pienenee? Tässä nostot: Jos kirurgisen potilaan ihokarvat on poistettava leikkausalueelta, suositellaan sängen jättävää (clipping) leikkuria. Ihokarvojen poistossa tulisi välttää karvan tyvestä leikkaavaa höylää, joka saattaa lisätä ihon vaurioitumisriskiä ja sen myötä…
Lue lisää