Vi har nu publicerat sex nya Evidenstips®!

2020: Med vilken slags ledarskap kan man främja och stödja evidensbaserad verksamhet inom hälso-och sjukvården? Vilken slags kompetens upplever sjukskötare att de behöver då de handleder studerande? Vad ska man beakta vad gäller rehabilitering av kognitiva funktioner hos psykospatienter?   2021: Hur bidrar jag till en trygg sovmiljö för babyn? Hur upplevde patienterna och hälso-…
Lue lisää