Har du redan läst våra nya Evidenstipsen?

Ett Evidenstips är en sammanfattning som utarbetats utifrån en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Syftet med Evidenstipsen är att resumera forskningsuppgifter i en pragmatisk form. Syftet med evidenstips är att sprida dessa sammanfattade, evidensbaserade forskningsuppgifter till gagn för yrkesutbildade inom social- och hälsovården, men även för medborgarna. Tipsen finns på den här sidan


Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling Hotus-vårdrekommendation® har nu publicerats 

Med hjälp av denna rekommendation kan man förenhetliga handledningen för insulinbehandling, varvid insulinbehandlingen genomförs på ett optimalt, jämlikt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med patientens bästa: Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling Ni hittar nya och tidigare publicerade rekommendationer på svenska här