Uusia Näyttövinkkejä® huhtikuussa: 4/2021 ja 5/2021

Näyttövinkki® on hyvälaatuiseen järjestelmälliseen katsaukseen tai hoitosuositukseen perustuva tiivistelmä. Sen tarkoituksena on levittää kansalaisille ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille näyttöön perustuvaa tietoa ajankohtaisista aiheista. Näyttövinkkien aiheet liittyvät ensisijaisesti kansalaisten terveyden edistämiseen ja potilaiden hoitoon. Näyttövinkkejä julkaistaan myös hoitotyön koulutukseen ja johtamiseen liittyvistä aiheista. Tässä uusimmat Näyttövinkit: Näyttövinkissä 4/2021 kysytään, miten edistän vauvan nukkumisympäristön turvallisuutta? Kysymys…
Lue lisää


Oletko huomannut, että Hotus-hoitosuosituksia on myös ruotsiksi?

Hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä niiden merkityksellisyydestä hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen. Niiden avulla pyritään parantamaan hoitotyön laatua ja yhtenäistämään perusteettomasti vaihtelevia käytäntöjä. Hoitosuosituksen käyttöönotto mahdollistaa inhimillisen, oikein ajoitetun, oikean ja vaikuttavan hoidon. Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää konkreettisia toimintaohjeita ja vastuunjakoa. Linkki ruotsinkielisiin Hotus-hoitosuosituksiin


KhYHKÄ-raportti päivitetty: Käsihygieniasta muistuttaminen on edelleen ajankohtaista

KhYHKÄ-toimintamalli on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tueksi kehitettäessä potilasturvallisia käytäntöjä. Em. toimintamalli on vapaasti organisaatioiden käytettävissä. Toimintamalli ei ole ohje käsihygienian toteuttamiseen, josta on olemassa hyvät WHO:n ohjeet englanniksi ja kansalliset ohjeet (esim. THL, Suomen infektioidentorjuntayhdistys). KhYHKÄ-toimintamalli antaa näyttöön perustuvan rakenteen käsihygieniakäytäntöjen kehittämiseen ohjaamalla järjestelmälliseen ja jatkuvaan käsihygienian toteutumisen arviointiin, nopeaan palautetiedon tuottamiseen sekä…
Lue lisää