Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling Hotus-vårdrekommendation® har nu publicerats 

Med hjälp av denna rekommendation kan man förenhetliga handledningen för insulinbehandling, varvid insulinbehandlingen genomförs på ett optimalt, jämlikt och kostnadseffektivt sätt och i enlighet med patientens bästa: Handledning för vuxna diabetespatienter om insulinbehandling Ni hittar nya och tidigare publicerade rekommendationer på svenska här