Näyttövinkki® 9/2022: Millaisia kokemuksia seksuaalista väkivaltaa kokeneilla aikuisilla on vertaistukiryhmistä?

Näyttövinkki 9/2022 vastaa aiheena olevaan kysymykseen: Vertaistukiryhmillä koettiin olevan myönteisiä psykologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Vertaistukiryhmään osallistuminen auttoi käsittelemään tunteita ja tarjosi osallistujille kaivattua vertaistukea hyväksyvässä ympäristössä. Vastavuoroisella kokemusten jakamisella koettiin olevan positiivisia vaikutuksia ihmissuhteisiin sekä toipumiseen. Ryhmän loppuminen saattaa aiheuttaa osalle osallistujista ahdistusta. Toisaalta ryhmässä on mahdollista muodostaa ystävyyssuhteita, joista saa vertaistukea ryhmän loputtua.  …
Lue lisää