Uusi Hotus-hoitosuositus: Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta

Tämä hoitosuositus koskee sairaalasta kotiutuvia iäkkäitä henkilöitä. Suosituksen ulkopuolelle jäävät ne henkilöt, jotka siirtyvät kodin sijaan muuhun jatkohoito- tai kuntoutuspaikkaan sekä muista terveydenhuollon organisaatioista kuin sairaalasta kotiutuvat iäkkäät. Hoitosuositus on kohdennettu terveydenhuoltoon, eikä suosituksessa ole tarkasteltu sosiaalihuollon palveluita. Iäkkäiden henkilöiden kotiutumisen suunnittelu ei voi perustuva pelkästään olemassa oleviin toimintatapoihin ja kliiniseen kokemukseen. Siksi tähän hoitosuositukseen…
Lue lisää


Uusin Näyttövinkki: Millaisella hoitotyön johtamisella voidaan edistää ja tukea näyttöön perustuvaa toimintaa terveydenhuollossa?

Tiedätkö mikä on hoitotyön johtamisen ja hoitotyön johtajan roolin merkitys terveydenhuollossa? Entä näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä ja tukemisessa? Lue lisää tästä mielenkiintoisesta aiheesta täältä. Uusi tavaramerkki on tunnusmerkki ja yksinoikeus – Näyttövinkki ® Iloitsemme samalla siitä, että PRH on myöntänyt tavaramerkin Hotuksen Näyttövinkeille. Se antaa meille tavaramerkin haltijana oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekaannusvaaran…
Lue lisää


WHO-kysely: Miten terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta ja osaamista tulisi kehittää tulevaisuudessa?

Onko sinulla hyvää ideaa siitä, kuinka terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta ja osaamista voisi vahvistaa maailmanlaajuisesti? Joko nyt tai tulevaisuudessa? Mikä olisi sinun ideasi esim. jatkuvan oppimisen tukemiseksi? Maailma muuttuu jatkuvasti, puhumattakaan, kun mietitään maailmaa seuraavat 10, 20 tai jopa 30 vuotta eteenpäin. WHO toivoo vastausta kyselyyn 30. kesäkuuta 2020 mennessä. Voit vastata joko englanniksi/ranskaksi/espanjaksi. Kyselyyn vastaaminen…
Lue lisää